Hankinta ja ulkoistukset

Mielestämme sopimusehtojen on mukauduttava yrityksen tarpeisiin, ei toisinpäin. Kokeneet asiantuntijamme yhdistävät lakiasiat liiketoimintaasi ja vältämme sinulle epäedulliset sopimukset. Mukanaolomme hankinta- tai ulkoistusprosesseissa varmistaa onnistuneen lopputuloksen.

Hankintasopimukset antavat mahdollisuuden varmistaa kilpailukykyisen hinnan lisäksi yritykselle kriittisten toimintojen jatkuminen keskeytyksettä ja vähentää muita liiketoimintariskejä. Kokemuksemme avulla osaamme keskittyä oikeisiin asioihin ja huolehtia, että asetetut tavoitteet pysyvät toimeksiannon ytimessä läpi neuvotteluprosessin allekirjoitukseen asti. Toimimme sekä toimittajan että ostavan osapuolen puolella.

Osaamisemme sinun puolellasi pöytää

Hankintasopimusten tekemisessä otamme juuri niin laajan roolin kuin asiakas toivoo. Laajoissa hankkeissa varmistamme jo kilpailutusprosessin aikana, että olennaiset lakiasiat asiat otetaan huomioon. Huolellisesti toteutettu kilpailutusprosessi helpottaa varsinaisten sopimusten neuvotteluvaihetta. Juridiikka ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan asiakkaalle arvo muodostuu sopimusten syntymisestä aikataulussa sekä liiketoimintahyödyistä.

Voimme toimia sopimusneuvotteluissa neuvottelijana asiakkaan puolesta tai tukea hankinta-ammattilaisia ja liiketoiminnan edustajia neuvotteluiden taustalla. Meillä on runsaasti kokemusta sekä kotimaisista että ulkomaisista neuvotteluista, ja erotamme liiketoiminnan kannalta keskeiset kokonaisuudet ja riskit.

Ulkoistus on osattava ostaa

Ulkoistamisessa asiakkaan taito ostaa on ratkaisevan tärkeä. Olemme mukana varmistamassa, että asiakas saa tarvitsemansa, hyvin sopimusehdoin.

Ulkoistusprojektin koosta huolimatta se on yritykselle aina ponnistus, ja siksi mukana on hyvä olla kumppani, joka tietää tavoitteet ja varmistaa niiden toteutumisen. Me viemme hanketta eteenpäin ja tuotamme sopimusdokumentaatiot.

Ulkoistuksen vaiheet:

 • Kilpailutuksen valmistelu
 • NDA eli salassapitositoumus
 • RFI eli Request for Information
 • RFP: Request for Proposal eli tarjouspyyntö
 • Due Diligence
 • Tarjous
 • Tarjousten analysointi
 • Neuvottelu
 • Transitio ja transformaatio
 • Sopimusten uudelleenneuvottelut

Palvelumme

Hankintoihin liittyvät palvelumme

 • Epäsuorat hankinnat: yritystoiminnan mahdollistavat palvelut kuten markkinointi, HR- ja IT-palvelut
 • Suorat hankinnat mukaan lukien materiaali-, komponentti- ja teknologiahankinnat
 • Epäsuorat hankinnat
 • Kaikki ulkoistamisen alueet (BPO, ICT)
 • Tietosuoja ja sääntelykysymykset
 • Sopimukseen liittyvät kysymykset
 • Koulutukset hankintahenkilöstölle
 • Erilaiset sopimusoppaat, joissa kompromisseja on mietitty jo valmiiksi
 • Sopimusneuvottelut ja sopimusten hallinta

Ulkoistuksiin liittyvät palvelut

 • Koko kilpailutusprosessin hoitaminen
 • Sopimusneuvottelut: toimimme asiakkaan neuvottelijana tai tuemme yrityksen omia hankinta-ammattilaisia
 • Nykyisten toimittajien sopimusten hallinta
 • Sopimuspohjien laatiminen
 • Teemme räätälöidyt sopimuspohjat asiakkaan omien asiantuntijoiden käyttöön ja neuvomme niiden käytössä.

Tiimimme

Markus Myhrberg ja Saara Ryhtä.

Back to Top