Finnair

Mukana vauhdittamassa Finnairin digitransformaatiota

Finnair vauhdittaa digitransformaatiota ottamalla käyttöön IBM:n iOS-yrityssovellukset. Toimimme Finnairin neuvonantajana neuvotteluissa IBM:n ja Applen kanssa.

Finnair ja IBM ovat sopineet iOS enterprise -yrityssovellusten käytöstä. Ensimmäiset yhteistyön pohjalta toteutetut sovellukset otettiin käyttöön lentokoneiden linjahuollossa vuoden 2017 alkupuolella. Myös mekaanikot olivat mukana sovellusten kehitystyössä Applen ja IBM:n kanssa.

Finnair on ensimmäinen lentoyhtiö, joka hyödyntää IBM:n uutta sovellusten suunnittelu- ja kehitysmallia Mobile at Scale for iOS. Se on suunnattu useita iOS-sovelluksia käyttöönottaville asiakkaille. Finnairin käyttämät sovellukset hyödyntävät IBM:n pilviympäristöä, joka mahdollistaa useiden sovellusten nopean käyttöönoton tarpeen mukaan.

Lexia avusti Finnairia sopimusneuvotteluissa IBM:n ja Applen kanssa.

Finnair on maailman innovatiivisimpia, turvallisimpia ja pisimpään toimineita lentoyhtiöitä. Sen reittiverkosto yhdistää Aasian, Pohjois-Amerikan ja Euroopan pohjoiset alueet Helsinki-Vantaan kotikentän kautta. Sen toiminta perustuu laatuun, luotettavuuteen ja turvallisuuteen sekä pohjoismaisesta puhtaasta luonnosta inspiraationsa saaneeseen muotoiluun.

Toimimme neuvonantajana Finnairin it-ulkoistuksessa IBM:lle

Toimimme Finnairin neuvonantajana sen ulkoistaessa it:n IBM:lle. Tavoitteena on vauhdittaa Finnairin kehitystä pilvi- ja digitaalisten palvelujen tuotteistamisessa.

Toimimme Finnairin neuvonantajana tarjouskilpailussa, jossa yhtiölle haettiin Prime Guardian -palveluntoimittajaa it-toiminnoille. Tuimme Finnairia kilpailutuksessa tehden tiivistä yhteistyötä McDermott Will & Emery LLP -asianajotoimiston kanssa.

Yhdeksän kuukautta kestäneessä suunnittelu- ja neuvotteluvaiheessa roolimme oli aktiivinen tarjouskilpailun suunnittelussa, toimitusehtojen neuvotteluissa, tarjouskilpailuun osallistuneiden ehdokkaiden karsinnassa ja lopullisen ulkoistuksen palvelusopimuksen luomisessa aikatauluineen sekä itse sopimusneuvotteluissa.

IBM:n kanssa allekirjoitettu sopimus kattaa merkittävimmän osan Finnairin it-palveluiden panostuksista ja sen toteutuksessa tullaan noudattamaan yksityiskohtaisesti ja tarkasti luotua muutos- ja kehityssuunnitelmaa.

Back to Top