Tietoa meistä

20+Vuotta Vahvaa Osaamista
70+Rohkeaa Ammattilaista

Luomme arvoa ja tuomme mielenrauhaa. Johdatamme yrityksesi menestyksen jäljille bisnesosaamisella ja asiakaslähtöisellä liike-elämän lakipalvelulla.

Pro & rento

Yhdistämme juridisen huippuosaamisen positiiviseen palveluasenteeseen ja tarjoamme kokonaisvaltaiset liikejuridiikan palvelut yli 70 asiantuntijan voimin. Haluamme luoda asiakkaalle arvoa ja tuoda mielenrauhaa. Tavoitteena meillä on asianajoalan tyytyväisimmät asiakkaat ja työntekijät.

Asiakkaan arvon kasvattaja

Mahdollistamme asiakkaan liiketoiminnan menestyksen ja arvon kasvun liiketoimintalähtöisillä ja ennakoivilla lakipalveluilla. Kartoitamme asiakkaan odotukset ja räätälöimme palvelumme niiden mukaisesti. Perinteisen projektikohtaisen palvelun lisäksi tarjoamme jatkuvaa suunnitelmallista ja ennakoivaa palvelua.

Jatkuvassa palvelussamme on kyse liiketoimintasi menestyksen maksimoinnista. Lakiavun lisäksi investoimme asiakassuhteeseen tarjoamalla sparrauskumppanin liiketoimintasi kehittämiseen. Tunnistamiesi tarpeiden lisäksi suosittelemme toimenpiteitä, joilla hallitset ennakoivasti riskejä ja realisoit mahdollisuuksia.

Asianajajaliiton jäsen

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelevät laki asianajajista, Asianajajaliiton säännöt sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Asianajajaliiton sivuilta >> 

Suomessa vain Asianajajaliiton jäseniksi hyväksytyt henkilöt saavat käyttää asianajaja-titteliä ja liitto valvoo asianajajien sekä asianajotoimistojen toimintaa.

Käytössäsi kansainväliset verkostot

Kansainväliset yhteistyöverkostot takaavat toimeksiantojen tehokkaan ja luotettavan toteuttamisen maasta riippumatta. Kumppanimme ovat tunnustettuja ja maineeltaan moitteettomia toimijoita yritysjuridiikan alalla.

Olemme Meritas Law Firms Worldwide -yhteistyöverkoston jäsen. Riippumattomien, täyden palvelun asianajotoimistojen yhteistyöverkosto toimii 241 markkina-alueella ja siihen kuuluu 182 toimistoa ympäri maailmaa. Juristeja verkostossa on yli 7 500. Kustakin valtiosta verkostoon voi kuulua vain yksi jäsen ja Lexia on valittu Meritaksen suomalaiseksi edustajaksi. Tämän lisäksi olemme Euroopan laajuisen itsenäisten asianajotoimistojen yhteenliittymä Trans European Law Firms Alliancen (TELFA) jäsen.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaamme

Toimintamme perustuu eettisiin toimintatapoihin ja hyvään hallintotapaan. Ohjenuoranamme on Lexian Code of Conduct, joka luo myös perustan yhteistyöllemme sidosryhmiemme kanssa. Taloudellinen raportointimme noudattaa voimassaolevia lakeja ja standardeja.

Asianajajaliiton sääntöjen mukaisesti emme tue millään tavoin rahanpesua tai terrorismin rahoitusta. Noudatamme toimintaohjeita ja vaadimme kaikilta asiakkailtamme tunnistautumista. Epäselvissä tilanteissa emme ota toimeksiantoja hoitaaksemme.

Monipuolisesti mukana tekemässä hyvää

Asiakkaidemme menestys on yhä useammin sidoksissa siihen, kuinka hyvin liiketoiminta yhteensovitetaan vallitsevien arvojen ja vastuullisuuskäsitysten mukaisesti.

Vastuullisuus mahdollistaa uutta liiketoimintaa ja kasvua, kun toiminnan lähtökohdaksi asetetaan kestävä kehitys ja vastuullisuutta tukevien palveluiden sekä ratkaisujen tuottaminen. Haluamme olla mukana tässä muutoksessa.

Olemme olleet perustamassa vastuullisuuteen keskittynyttä Climate Circle ry:tä sekä toteuttamassa climatecycling.com pro bono -työnä.

Ensimmäisessä Climate Cycling -tapahtumassa 11.9.2019 oli mukana satoja vastuullisia yrityksiä, yhteiskunnallisia toimijoita ja pyöräilijöitä. Olemme Climate Circle ry:n asianajokumppani tapahtuman kansainvälistymiseen liittyen.

Haluamme olla aktiivinen toimija myös kulttuurielämässä. Olemme Savonlinnan Oopperajuhlien juridinen kumppani ja osakkaamme Olli Kiuru kuuluu Oopperajuhlien valtuustoon.

Olemme myös uuden, syksyllä 2019 avattavan musiikkimuseo Famen juridinen kumppani eli avustamme museota kaikkiin yritysjuridiikkaan liittyvissä asioissa.

Lexian naisjohtajaverkosto on kutsu-periaatteella toimiva ilmainen verkosto, jossa jaetaan tietoa ja verkostoidutaan. Vapaamuotoinen verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ajankohtaisten asioiden äärelle ja kutsumme tapahtumiin aina myös opiskelijajärjestöjen kautta oikeustieteen opiskelijoita kasvattamaan omia verkostojaan ja tutustumaan yritysmaailmaan hieman lähemmin.

Back to Top