Tietoa meistä

20+Vuotta Vahvaa Osaamista
65Rohkeaa Ammattilaista

Luomme arvoa ja tuomme mielenrauhaa. Johdatamme yrityksesi menestyksen jäljille bisnesosaamisella ja asiakaslähtöisellä liike-elämän lakipalvelulla.

Yhdistämme juridisen huippuosaamisen positiiviseen palveluasenteeseen ja tarjoamme kokonaisvaltaiset liikejuridiikan palvelut 65 asiantuntijan voimin Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Haluamme luoda asiakkaalle arvoa ja tuoda mielenrauhaa. Tavoitteena meillä on asianajoalan tyytyväisimmät asiakkaat ja työntekijät.

Asiakkaan arvon kasvattaja

Mahdollistamme asiakkaan liiketoiminnan menestyksen ja arvon kasvun liiketoimintalähtöisillä ja ennakoivilla lakipalveluilla. Kartoitamme asiakkaan odotukset ja räätälöimme palvelumme niiden mukaisesti. Perinteisen projektikohtaisen palvelun lisäksi tarjoamme jatkuvaa suunnitelmallista ja ennakoivaa palvelua.

Jatkuvassa palvelussamme on kyse liiketoimintasi menestyksen maksimoinnista. Lakiavun lisäksi investoimme asiakassuhteeseen tarjoamalla sparrauskumppanin liiketoimintasi kehittämiseen. Tunnistamiesi tarpeiden lisäksi suosittelemme toimenpiteitä, joilla hallitset ennakoivasti riskejä ja realisoit mahdollisuuksia.

Asianajajaliiton jäsen

Asianajajamme ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä. Asianajotoimintaa Suomessa sääntelevät laki asianajajista, Asianajajaliiton säännöt sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Asianajajaliiton sivuilta >> 

Suomessa vain Asianajajaliiton jäseniksi hyväksytyt henkilöt saavat käyttää asianajaja-titteliä ja liitto valvoo asianajajien sekä asianajotoimistojen toimintaa.

Käytössäsi kansainväliset verkostot

Kansainväliset yhteistyöverkostot takaavat toimeksiantojen tehokkaan ja luotettavan toteuttamisen maasta riippumatta. Kumppanimme ovat tunnustettuja ja maineeltaan moitteettomia toimijoita yritysjuridiikan alalla.

Olemme Meritas Law Firms Worldwide -yhteistyöverkoston jäsen. Riippumattomien, täyden palvelun asianajotoimistojen yhteistyöverkosto toimii 241 markkina-alueella ja siihen kuuluu 182 toimistoa ympäri maailmaa. Juristeja verkostossa on yli 7 500. Kustakin valtiosta verkostoon voi kuulua vain yksi jäsen ja Lexia on valittu Meritaksen suomalaiseksi edustajaksi. Tämän lisäksi olemme Euroopan laajuisen itsenäisten asianajotoimistojen yhteenliittymä Trans European Law Firms Alliancen (TELFA) jäsen.

Eettiset liiketoimintaperiaatteet ohjaavat toimintaamme

Toimintamme perustuu eettisiin toimintatapoihin ja hyvään hallintotapaan. Ohjenuoranamme on Lexian Code of Conduct, joka luo myös perustan yhteistyöllemme sidosryhmiemme kanssa. Taloudellinen raportointimme noudattaa voimassa olevia lakeja ja standardeja.

Asianajajaliiton sääntöjen mukaisesti emme tue millään tavoin rahanpesua tai terrorismin rahoitusta. Noudatamme toimintaohjeita ja vaadimme kaikilta asiakkailtamme tunnistautumista. Epäselvissä tilanteissa emme ota toimeksiantoja hoitaaksemme.

Monipuolisesti mukana tekemässä hyvää

Olemme tukenee viisi vuotta Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyä, jolla kerätään varoja Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle ja Sylva ry. Insolvenssi-praktiikan vetäjä Jari Maaranen polki vuonna 2021 Turun joukkueessa ja seurasimme Jarin valmistautumista pyöräilyyn Pyöränkumin paikkaaja -blogissa ja some-kanavissamme.

Tuemme useiden liikuntamuotojen juniorjoukkueita ja muuta nuorten liikuntatoimintaa.

Back to Top