Tietosuoja

Vaatimukset yritysten tietosuojaa kohtaan ovat kasvaneet jatkuvasti ja EU:n tietosuoja-asetus toi suuria uudistuksia. Autamme yritystäsi olemaan läpinäkyvä sekä luotettava.

EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki ovat yhä oleellisemmassa osassa yritysten asiakkaista keräämien tietojen ja markkinointitoimenpiteiden oikeaoppisessa hallinnassa. EU:n tietosuoja-asetus koskee kaikkia organisaatioita ja sen voimaantulo vuonna 2018 toi merkittäviä uudistuksia organisaatioilta vaadittaviin menettelyihin sekä asetti uusia velvollisuuksia.

Innovatiivista tietojen hyödyntämistä

Olemme vuosia auttaneet asiakkaita tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja palvelumme kattavat kaikki tietosuojan sääntelyyn liittyvät osa-alueet. Hallitsemme yksittäiset selvitysprojektit, mutta tarjoamme myös kokonaisvaltaisen jatkuvan palvelun, jossa selvitysten jälkeen hoidamme tietosuoja-asetuksen vaatimat asiat kuntoon avaimet käteen -periaatteella. Myös asetuksen vaatiman tietosuojavastaavan saa meiltä yhdistettynä asiakkaan organisaatioon.

Palvelumme

  • Nykytila-analyysi ja kehityssuunnitelma: analyysin avulla tunnistamme liiketoiminnan tietosuojariskit
  • Prosessien kehitys ja dokumentointi: tietosuojan ennakollinen huomioiminen tuote- ja palvelukehityksessä, tietovuotoihin varautuminen, tarkistuslistat, asiakirjamallit
  • Tietosuojakäytäntöjen ja -selosteiden laadinta
  • Sopimukset: palvelu- ja toimittajasopimukset sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset. Laadimme myös tietosuojaliitteet
  • Koulutukset: koulutamme kattavasti koko henkilöstön tai eri tietosuoja-alueista lyhyempiä tietoiskuja
  • Tietosuojavastaavan tuki ja Tietosuoja Help Desk
  • Digitaalisella koulutusalustalla toteutettu GDPR-koulutus: yrityksen toimintaan ja toimialaan räätälöidyt kysymykset auttavat henkilöstöä ymmärtämään asetuksen tuomat käytännön muutokset. Lue lisää >>

Tiimimme

Markus Myhrberg, Erika Leinonen, Mikko Koskinen, Samuli Lehtonen ja Petra Petäjä.

Back to Top