Erika Leinonen

Counsel, Helsinki

Yhteystiedot

Puh:

Gsm: +358 45 7820 0310

Sähköposti: [email protected]

Praktiikat

Osaamisalueitani ovat tietosuoja, tietoturva ja viestinnän luottamuksellisuuteen liittyvät asiat. Neuvon monenlaisissa asioissa mukaan lukien tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano- ja vaatimustenmukaisuushankkeisiin liittyvät kysymykset, tietosuoja-asiakirjojen ja -ohjeiden laatiminen ja tarkistaminen, tietosuojavaikutustenarviointien valmistelu ja tietoturvaloukkausten käsittely.

Ennen Lexiaan siirtymistään työskentelin tietosuojavaltuutetun toimistossa. Tämä kokemus antoi erittäin arvokasta tietoa tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta ja laajan ymmärryksen valvontaviranomaisen näkökulmasta.

Olen aikaisemmin työskennellyt myös kansallisessa Kyberturvallisuuskeskuksessa tukien CERT-FI-tiimiä (Computer Emergency Response Team). Minulla on siis ainutlaatuinen käsitys yhteistyöstä viranomaisten kanssa, ja osaamisalueeni kattaa erityisesti teleyritykset ja muut viestintäpalvelujen tarjoajat.

Back to Top