Lexia hyväksyttiin kansainvälisen Meritas-yhteistyöverkoston jäseneksi

02.07.2016

Lexia Asianajotoimisto on hyväksytty Meritas Law Firms Worldwide -yhteistyöverkoston jäseneksi. Riippumattomien, täyden palvelun asianajotoimistojen yhteistyöverkosto Meritas toimii 234 markkina-alueella, ja siihen kuuluu 176 toimistoa ympäri maailmaa. Juristeja verkostossa on yhteensä yli 7 200. Kustakin valtiosta verkostoon voi kuulua vain yksi jäsen – Lexia on Meritaksen suomalainen edustaja.

Verkoston kautta meille avautuu erinomaiset yhteistyömahdollisuudet maailman nykyisille ja nouseville avainmarkkinoille kuten USA:aan ja Aasiaan. Meritas on vahva toimija myös Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.

Meritaksen toiminta-ajatuksena on yhdistää juridisia palveluita tarvitsevat asiakkaat asiantuntevien kansainvälisten asianajotoimistojen kanssa, jotka tarjoavat korkeatasoisia, paikallisia asianajopalveluita. Ennen jäseneksi hyväksymistä hakijoiden on osoitettava täyttävänsä Meritaksen tiukat valintakriteerit, joihin sisältyvät muun muassa juridinen kompetenssi, perusteellisuus ja aktiivinen kommunikointi. Meritas myös valvoo jatkuvasti jäsenyritystensä asiantuntemusta ja asiakastyytyväisyyttä. Valvonnalla varmistetaan asiakkaiden saavan samaa korkeatasoista palvelua kaikilta Meritaksen jäsenyrityksiltä. Mikäli valvonta osoittaa, ettei jäsen enää täytä Meritaksen korkeita standardeja, jäsenyys verkostossa päättyy.

Meritaksen lisäksi olemme Euroopan laajuisen itsenäisten asianajotoimistojen yhteenliittymä TELFA:n (Trans European Law Firms Alliance) jäsen. Nämä huolella valitut yhteistyökumppaniverkostomme tarjoavat kontaktin ensiluokkaisiin asianajajiin kaikilla tärkeillä markkina-alueillamme. Verkostojen jäsenet jakavat meidän kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen lähestymistavan oikeudellisiin palveluihin ja täyttävät asiakkaidemme korkeat odotukset.

”Oman sekä asiakkaidemme kasvun ja yritysmaailman kansainvälistymisen myötä halusimme laajentaa kansainvälistä verkostoa myös Euroopan ulkopuolelle. Yhä useammin tulee vastaan tilanteita, joissa asiakasyrityksemme kysyvät kontaktejamme globaaleilla markkinoilla. Näitä voimme nyt heille aina tarjota. Toisaalta pääsemme Meritaksen jäsenyyden avulla itse osaksi Suomeen suuntautuvaa liiketoimintaa”, toteaa Lexian asianajaja, Partner Olli Kiuru.

 

Lisätiedot:
Olli Kiuru, asianajaja, Partner, puh. +358 40 7168 020

Back to Top