Varmista, että yrityksellesi tärkeät merkit on suojattu

19.01.2018

Varmista, että yrityksellesi tärkeät merkit on suojattu Lexia

Ovatko yrityksellesi tärkeät merkit suojattu? Jokaisen yrityksen pitää harkita toiminnassaan käyttämiensä tärkeimpien merkkien ja eri brändielementtien suojaamista. Tavaramerkkien asema erilaisten uusien konseptien ja palveluiden suojaamisessa korostuu tulevaisuudessa.

 

Tavaroita tai palveluita tarjotessa käytettäviä merkkejä voidaan suojata tavaramerkin rekisteröinnillä. Tavaramerkkinä voi olla esimerkiksi sanamerkki tai kuvio. Se antaa oikeuden kieltää muita käyttämästä kyseistä merkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Tavaramerkki eroaa yrityksen toiminimestä, vaikka joskus sama sana saattaa olla kummassakin.

 

Listasimme vinkit tavaramerkkiesi suojan varmistamiseksi:

1. Listaa kaikki yrityksesi käyttämät merkit ja valitse tärkeimmät suojattaviksi

Yritykselläsi voi olla liiketoiminnassaan käytössä monia eri merkkejä. Listaa kaikki yrityksesi käyttämät merkit ja kokoa tieto, mitä eri tunnuksia käytätte. Rekisteröimättömien merkkien osalta on mietittävä, mitkä niistä olisi tärkeä rekisteröidä.

 

2. Mieti, millä alueilla haluatte merkit suojata

Tavaramerkki tarjoaa suojan tietyllä alueella, joka voi olla vain yksi maa tai useampi maa yhdessä. Tavaramerkkiä voi siis hakea esimerkiksi Suomessa tai EU:ssa. Tavaramerkin hakemisen maksullisuuden vuoksi kannattaa miettiä, mitkä alueet ovat yrityksellesi tärkeitä suojata nyt ja lähitulevaisuudessa. Hakemuksia voi myös porrastaa niin sanotun prioriteettiajan puitteissa. EU:n osalta on hyvä tiedostaa, että osa Euroopan maista jää sen ulkopuolelle, joten esimerkiksi Norjaan tarvitaan oma hakemus.

 

3. Listaa suojattavat tavarat tai palvelut

Hakiessa kerrotaan ne tavarat tai palvelut, joita kyseisellä merkillä halutaan suojata, ja ne jakautuvat eri tavaramerkkiluokkiin. Aivan turhia tavaroita ja palveluita ei kannata listaan lisätä, sillä luokkien määrä nostaa hakemuksen hintaa. Lisäksi tavaramerkin voi myöhemmin menettää niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joiden kanssa sitä ei ole käyttänyt tietyssä ajassa. Tietyissä maissa kuten Yhdysvalloissa, on myös toimitettava tietyin väliajoin näyttöä käytöstä.

 

4. Tarkista mahdolliset esteet

Kun alue sekä haettavat tavarat ja palvelut ovat selvillä, pystytään arvioimaan aiempien tavaramerkkien muodostumista esteeksi haettavalle tavaramerkille. Merkki voi olla myös niin yleisesti tavaroita tai palveluita kuvaava, ettei sitä saa rekisteröityä. Vaikka lopullisen vastauksen saakin hakemalla tavaramerkkiä, on silti syytä tutkia jo etukäteen mahdollisia selkeitä esteitä. Tutkimus on hyvä tehdä ennen kuin merkin käytön kanssa ollaan edetty liian pitkälle. Omia oikeuksia suojatessa on siis myös varmistettava, ettei loukkaa muiden tavaramerkkejä.

 

Näiden vaiheiden jälkeen on aika tehdä tavaramerkkihakemus. Kartoitus- ja hakuprosessissa kannattaa useimmiten käyttää apuna asiantuntijoita.

 

Tavaramerkkien hallinta muiden IPR:ien ohella on yritykselle tärkeää. Jos kaipaat apua tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin, hakuprosesseihin tai muuhun IPR-konsultaatioon, kyseisen avun rahoittamiseksi voi hakea Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta innovaatioseteliä >>

 

Lisätiedot:

Markus Myhrberg, partner, puh. +358 40 505 5343, [email protected]

Maria Storey, junior associate, puh. +358 40 743 2222, [email protected]

Back to Top