Peter Jaari

Partner, Helsinki

Yhteystiedot

Puh:

Gsm: +358 50 308 4125

Sähköposti: peter.jaari@lexia.fi

Praktiikat

Riitojen ratkaisu, yritysvastuuasiat, ympäristö- ja työturvallisuusrikokset, kauppaedustajasopimukset, kuluttajasuojalain piiriin kuuluvat asiat

Kuulun riitojen ratkaisuryhmään. Minulla on vuosien kokemus mm. asunto- ja kiinteistökauppoja koskevista riitakysymyksistä ja myös asunto-osakeyhtiöt käyttävät palveluitani niitä koskevissa asioissa. Näihin liittyvät myös urakkariidat ja asuntokauppalain mukaiset rakennuttajavastuun piiriin kuuluvat riita-asiat. Lisäksi neuvon koti- ja ulkomaisia yrityksiä sopimuksiin ja liiketaloudellisiin riitoihin liittyvissä kysymyksissä.

Erityisosaamistani ovat myös talousrikokset, niihin lukeutuvina erityisesti työturvallisuus- ja ympäristörikokset. Asiakkaamme ovat yleensä yrityksiä, joiden toimialaan liittyy laajasti työturvallisuuskysymyksiä ja ympäristön suojelemiseen liittyviä näkökohtia, mikä aiheuttaa ajoittain haastavia tilanteita. Koen kattavan kokemukseni puolustajana rikosasioissa muodostavan minulle myös laajaa osaamista neuvoa asiakkaitamme ennakoimaan työturvallisuusriskejä ja ympäristöön haitallisesti vaikuttavia tekoja.

Sopimusjuridiikan erityisosaamiseni kohdistuu kauppaedustajasopimuksiin ja kauppaedustajien neuvontaan heitä askarruttavissa juridisissa kysymyksissä. Kuluttajapuolen juridiikka on osa arkeani avustaessani mm. AKL:n (Autoalan Keskusliitto) jäsenliikkeitä autokauppaa koskevissa kysymyksissä.

Asiakaspalvelu on intohimoni, erityisesti kun asiakkaat edustavat monia eri kansallisuuksia ja kulttuureja. Aikaisemman urani aikana työskentelin lentoliikenteen parissa sekä asiakaspalvelun että myynnin puolella. Saan energiaa mukavista asiakaspalvelutilanteista ja asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

Back to Top