Kimmo Suominen

Counsel, Helsinki

Yhteystiedot

Puh:

Gsm: +358 400 858 730

Sähköposti: [email protected]

Praktiikat

Pitkällä ja monipuolisella urallani asianajajana olen hoitanut erityisesti erilaisia immateriaalioikeudellisia toimeksiantoja: suojausstrategioista ja konsultoinnista lisenssisopimuksiin sekä edelleen oikeudenkäynteihin, jos mahdolliset oikeudenloukkaukset ovat johtaneet riitoihin. Olen avustanut asiakkaita yleisissä tuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja välimiesmenettelyissä myös muissa kuin immateriaalioikeuksiin liittyvissä asioissa, sekä hoitanut lukuisia yritysjärjestelyitä. Näiden lisäksi olen erikoistunut urheiluoikeuteen.

Ennen siirtymistäni Lexiaan, työskentelin isossa kansainvälisessä liikejuridiikkaa harjoittavassa asianajotoimistossa. Sivutyönäni istun usean yrityksen hallituksessa sekä hoidan monia luottamustehtäviä erityisesti urheilun alalla.

Työssäni asiakas on aina kaiken toiminnan keskiössä, ja katson kaikkia toimeksiantoja ja ratkaisuja asiakkaan edun mukaisella tavalla. Kaupallinen koulutukseni sekä kokemukseni liike-elämästä antavat hyvät valmiudet liiketoimintalähtöiseen ongelmanratkaisuun: miten ne tukevat ja edistävät asiakkaan liiketoimintaa. Haluan kehittää sekä omaa että asiakkaideni toimintaa, ja annan aina kaikkeni toimeksiantojeni menestyksekkääksi hoitamiseksi.

Back to Top