Kiinteistöomaisuuden hallinta

Avustamme kotimaisia ja ulkomaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä sekä asuntotuotantoyhtiöitä.

Kiinteistöomaisuuden hallintamme perustuu ammattilaisiin, jotka tuntevat kehittyneet rahoitusjärjestelyt ja niiden mahdollisuudet. Palvelemme sijoittajia, kiinteistön omistajia ja -kehittäjiä yksilöllisesti ja luotettavasti.

Rakennus- ja kiinteistöala on alusta asti ollut painopistealueitamme, olemme kehittäneet sekä alan juridista, että toimialaosaamistamme pitkäjänteisesti pystyäksemme täyttämään eri asemassa toimivien asiakkaidemme tarpeet käytännönläheisesti ja aitoa lisäarvoa tuottaen.

Palvelumme

Tarjoamme juridisen näkökulman rakennuttajille, kiinteistönomistajille, urakoitsijoille, rahoittajille ja konsulteille erilaisissa kiinteistökehityshankkeissa ja kiinteistötransaktioissa. Tapamme toimia on ratkaisuhakuinen, käytännönläheinen ja ammattimainen.

 • Hankintasopimukset ja projektihallinta
 • Projektirahoitus
 • Projektineuvonta ja riskianalyysi
 • Käyttötarkoitusmuutokset ja rakennussuojelu
 • Kaavoitus ja maankäyttö
 • Riitojen ennaltaehkäisy
 • Transaktioiden strateginen suunnittelu
 • Kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudelliset tarkastukset (Legal due diligence)
 • Kiinteistörahastojen perustaminen
 • Rahoitus ja arvopaperistaminen
 • Hankestrukturointi
 • Hankkeiden verosuunnittelu
 • Investointi-, rahoitus-, hanke- ja hallinnointisopimukset
 • Palvelusopimukset ja vuokraus
 • Yksittäiset kiinteistökaupat
 • Kotimaiset ja kansainväliset kiinteistökokonaisuuksien kaupat ja muut järjestelyt
 • Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt
 • Kiinteistöasioita koskevat oikeudenkäynnit
 • Maksukyvyttömyystilanteisiin liittyvät myynnit

Tiimimme

Samuli KoskelaOlli KotilaArto Kaikkonen, Jaana Koukkari ja Jari Maaranen.

Back to Top