Insolvenssi ja uudelleenjärjestelyt

Yrityksen painiessa taloudellisten ongelmien kanssa tarvitaan vaihtoehtoja ja päätöksiä. Autamme sinua löytämään oikean ratkaisun tiukassa tilanteessa.

Tarjoamme ratkaisuja liiketoiminnan jatkamiskeinojen selvittämissä, yritystoiminnan uudelleenjärjestämisessä sekä riskien ennaltaehkäisyssä. Insolvenssipalveluihimme kuuluvat konkurssipesän ja yrityssaneerauksen hoitaminen, asiakkaan saatavien valvonta konkurssitilanteissa sekä takaisinsaantiin liittyvät asiat, myös asiakkaamme joutuessa takaisinsaantiasian kohteeksi.

Olemme hoitaneet suuren määrän konkurssipesiä, ja toimineet selvittäjinä sekä valvojina lukuisissa yrityssaneerauksissa eri toimialoilla. Konkurssirealisaatiossa olemme myyneet myös liiketoimintakokonaisuuksia perinteisen konkurssirealisaation sijaan. Tavoitteemme on realisaation onnistuminen kokonaisuudessaan ja siten paras mahdollinen lopputulos velkojille. Olemme hoitaneet konkurssiasioissa laajoja takaisinsaanteja ja velallisen rikoksia koskevia oikeudenkäyntejä.

Raskaalta tuntuva prosessi voi auttaa uuteen alkuun

Onnistunut yrityssaneeraus vaatii selvittäjältä laajaa osaamista eri toimialoista sekä kykyä kehittää liiketoimintoja jatkossa kannattaviksi. Lähdemme aina siitä, että liiketoiminta saadaan pelastettua. Onnistunut saneeraus on kaikkien osapuolten kannalta järkevin vaihtoehto. Ole kuitenkin ajoissa liikkeellä, äläkä paini ongelmiesi kanssa yksin.

Uudelleenjärjestelytilanteissa hyödynnämme rahoitus-, verotus- ja yritysjärjestelyasiantuntijoitamme parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hoidamme uudelleenjärjestelyn positiivisesti ja ennakkoluulottomasti.

Palvelumme

Uudelleenjärjestelyt

  • Velkojen vapaaehtoiset järjestelyt
  • Liiketoiminnan uudelleen järjestelyt
  • Tarpeettoman omaisuuden realisointi

Insolvenssi

  • Konkurssipesien hoitaminen
  • Takaisinsaantikanteiden hoitaminen / vastaaminen
  • Mahdolliset konkurssiin liittyvät rikosoikeudenkäynnit
  • Yrityssaneeraukset: toimiminen selvittäjänä ja valvojana
  • Yrityssaneeraushakemukset ja toimiminen hakija asiamiehenä prosessin myöhäisemmissä vaiheissa
  • Yritysten vapaaehtoiset purkamiset
  • Panttiomaisuuden realisaatiot

Tiimimme

Jari Maaranen, Kari Koskinen, Reima Raappana, Erika Laurila, Samuli Koskela ja Kenneth Svartström.

Back to Top