Lexian HR-webinaari 28.1.2021: Miten varautua kilpailukieltosopimuksia koskevan sääntelyn muutoksiin?

21.12.2020

Torstaina 28.1.2021 klo 9–10

Hallitus esittää, että työnantajan tulisi jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista. Tällä hetkellä korvausvelvollisuus koskee vain yli kuuden kuukauden pituisia sopimuksia.

Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2022. Uusi sääntely koskisi myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen tietyin poikkeuksin.

Tiiviissä tunnin webinaarissa saat käytännön vinkit siihen, kuinka uuteen sääntelyyn kannattaa varautua. Käymme läpi:


• voimassaolevien kilpailukieltosopimusten kartoittamisen
• tarpeelliset muutokset säilyviin kilpailukieltosopimuksiin
• mitä kilpailukieltosopimuksissa kannattaa jatkossa huomioida.

Saat aamun aikana hyviä vinkkejä ja kuulet parhaita käytäntöjä oman toimintasi kehittämiseen sekä ongelmien ennakointiin.

Tämän webinaarin jälkeen tiedät, mikä muuttuu ja miten se vaikuttaa yrityksenne kilpailukieltosopimuksiin.

HR-seminaarimme jatkuvat koko kevään:
• Uusi yt-laki 10.3.2021: ilmoittaudu webinaariin jo nyt >>
• EU:n uusi Whistleblower-direktiivi 5.5.2021: ilmoittaudu webinaariin jo nyt >>

Back to Top