Kulutusluottojen tarjoajat siirtyivät Finanssivalvonnan valvonnan alaisuuteen

07.11.2023

Kulutusluottojen tarjoajat joutuivat entistä tarkemman valvonnan ja ohjauksen kohteeksi 1. heinäkuuta 2023 alkaen, jolloin kulutusluottojen tarjoajat siirtyivät Finanssivalvonnan valvonnan alaisiksi. Ennen edellä mainittua siirtymää kuluttajaluottojen tarjoajien toimintaa valvoi Aluehallintovirasto. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kuluttajansuojatoimia ja parantaa talouden vakautta finanssisektorilla. Uudistus merkitsee merkittävää etappia vastuullisen luotonannon käytäntöjen varmistamisessa ja lainansaajien oikeuksien suojelemisessa.

Siirtymän myötä kulutusluottojen tarjoajien tulee noudattaa entistä tiukempia ohjeita ja raportointivelvoitteita, jotka asetetaan Finanssivalvonnan toimesta. Muutoksilla pyritään suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia kohtuuttomilta lainanantokäytännöiltä, hallitsemattomalta velkataakalta ja muilta taloudellisilta sudenkuopilta. Finanssivalvonnan suorittama entistä tehokkaampi valvonta auttaa tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisia väärinkäytöksiä edistäen samalla terveellisempää luottomarkkinaa. Ottaessaan valvontavastuun, Finanssivalvonta pyrkii täyttämään nykyisen sääntelymaiseman aukot ja varmistamaan, että kulutusluottojen tarjoajat noudattavat toiminnassaan vastuullista luotonantoa.

Yksi uudistuksen keskeisistä painopisteistä on kulutusluottojen tarjoajien kokonaan uusi velvollisuus perustaa riskiluokitusjärjestelmä. Kattavien riskienhallinnan käytäntöjen ylläpitäminen auttaa lainanantajia arvioimaan ja lieventämään potentiaalisia luottoriskejä, vähentäen luottoriskien ja taloudellisen epävakauden mahdollisuutta. Finanssivalvonta tulee lisäksi seuraamaan aktiivisesti kulutusluottojen tarjoajien mainontaa ja markkinointikäytäntöjä ja asettamaan tarkempia määräyksiä ja ohjeita, jotta harhaanjohtava mainonta voidaan estää. Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa, että lainanottajille on saatavilla tarkkaa tietoa luottojen ehdoista, kustannuksista ja muista lainatarjouksiin liittyvistä seikoista, jotta he voivat tehdä informoituja päätöksiä. Kulutusluottojen tarjoajien on myös jatkossa toimitettava yksityiskohtaisia raportteja ja tietoja säännöllisesti Finanssivalvonnalle. Tämä mahdollistaa ajan tasalla olevan käsityksen kulutusluottomarkkinasta, auttaen tunnistamaan nousevia trendejä ja puuttumaan nopeasti mahdollisiin taloudellisiin riskeihin.

Uusista velvoitteista huolimatta kulutusluottojen tarjoajia koskeva uudistus tarjoaa kuitenkin myös mahdollisuuden kulutusluottojen tarjoajille vahvistaa mainettaan ja rakentaa luottamusta lainanottajien keskuudessa. Noudattamalla Finanssivalvonnan asettamia ohjeita, olemalla proaktiivisia ja sopeutumalla sääntelymuutoksiin sekä luomalla vahvat toimintatavat, lainanantajat voivat osoittaa sitoutumisensa vastuulliseen luotonantoon ja kuluttajansuojaan. Kulutusluottojen tarjoajien siirtyminen Finanssivalvonnan valvontaan heijastaa laajempaa maailmanlaajuista trendiä kohti lisääntynyttä sääntelyä ja valvontaa finanssisektorilla.

Lexia Asianajotoimisto tarjoaa tarvittavan oikeudellisen tuen kulutusluoton tarjoajille, jotta he voivat menestyksekkäästi navigoida siirtymästä tulleiden muutosten läpi.

Tutustu asiantuntijoihimme: Tiimi – Lexia

Teksti: Jesse Kinnaslampi, Junior Associate, [email protected]

Back to Top