Viimeiset hetket tarkistaa työntekijöiden kilpailukieltoehdot

14.12.2022

Työnantaja, olethan muistanut tarkistaa, että henkilöstölläsi kilpailukieltoehto on voimassa vain niillä työntekijöillä, joilla se on tarpeen. Työsuhteen jälkeen voimassa olevat kilpailukieltoehdot muuttuvat korvaukselliseksi ensi vuoden alusta lukien. Korvauksena on maksettava 40 % palkasta sovitulta kilpailukieltoehdon voimassaoloajalta, mikäli rajoitus kestää enintään 6 kuukautta. Tätä pidemmästä kilpailukieltoehdosta on maksettava 60 % palkasta sovitulta rajoitusajalta.  

Kilpailukieltoehdoille on luonnollisesti edelleen paikkansa esimerkiksi sellaisissa tehtävissä, joissa työntekijä saa työnantajansa palveluksessa sellaista tietoa, joka olisi kilpailijalle päätyessään vahingollista. Kilpailukieltoehtoa ei kuitenkaan kannata käyttää tehtävissä, joissa sille ei ole aitoa tarvetta.  

Monelle tulee edelleen yllätyksenä, että korvauksellisuuteen ei vaikuta se, minne työntekijä on työllistymässä. Toki, jos työntekijä olisi menossa suoraan kilpailijalle kilpailukieltoehtoaan rikkoen, ei korvausvelvoitetta ole. Muissa tapauksissa korvaus on maksettava, kuten jos työntekijä irtisanoutuu ja siirtyy ei-kilpailijan palvelukseen. Korvausvelvoitetta ei kuitenkaan ole, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, kuten esimerkiksi tuotannollis-taloudellisesta syystä.

Työnantaja saa irtisanoa vanhat, ennen 1.1.2022 solmitut kilpailukieltoehdot vielä ennen vuodenvaihdetta ilman irtisanomisaikaa. Tällaisen vanhan kilpailukieltoehdon voi irtisanoa myös tilanteessa, jossa työntekijä on jo irtisanoutunut. Sen sijaan vuodenvaihteen jälkeen kilpailukieltoehdon irtisanomisessa on noudatettava irtisanomisaikaa, eikä sitä voi irtisanoa enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut. Työnantaja ei siis voi enää vuodenvaihteen jälkeen tehdä ratkaisuaan kilpailukieltoehdon suhteen vasta työntekijän ilmoitettua lähdöstään.

Samalla on syytä tarkistaa muutkin työsopimusehdot, kuten mahdolliset houkuttelu- ja rekrytointikiellot ja salassapitoehdot. Muutkin kuin nimenomaan kilpailukieltoehdoksi nimetyt työsopimusehdot voidaan tilanteesta riippuen rinnastaa kilpailukieltoehtoihin, joista jatkossa tulee maksaa työntekijälle korvaus. 

Neuvomme mielellämme tässä, ja muissakin työoikeudellisissa asioissa!

Teksti: Johanna Havula, Counsel, Lexian työoikeustiimi

[email protected], +358 50 408 0540

Back to Top