Tietosuoja- ja tietoturvasääntelyn asiantuntija Erika Leinonen on nimitetty Counseliksi

26.10.2021

Erika Leinosella on laaja-alainen toimialatuntemus sekä ymmärrys viranomaisnäkökulmasta tietosuojaan, tietoturvaan sekä sähköiseen viestintään liittyvissä asioissa.

Ennen asianajoalalle siirtymistä Erika Leinonen on työskennellyt tietosuojavaltuutetun toimistossa sekä Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa.

Tietosuojavaltuutetun toimistossa Erika kartutti kokemusta tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta ja sai laajan ymmärryksen valvontaviranomaisen näkökulmasta. Kyberturvallisuuskeskuksessa Erika on mm. tukenut CERT-FI-tiimiä tietoturvaloukkausten selvittämisessä sekä neuvonut teleyrityksiä sähköisen viestinnän tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Erikan vahvinta osaamista ovat luottamuksellisen viestinnän toteuttaminen sekä evästeet. Liike-elämän digitalisoituessa tieto- sekä viestintäteknologista osaamista ja ymmärrystä vaaditaan koko ajan enemmän.  

Siirtyminen viranomaispuolelta asianajoalalle vaati harkintaa, mutta mahdollisuus päästä auttamaan asiakkaita veti puoleensa.

”Asiakastyö virkistää ratkaisukeskeisyydellään ja on mielenkiintoista päästä näkemään käytäntöä. Asiakaskunnan haasteet ovat kirjavia ja on kiinnostavaa etsiä ratkaisuja erilaisten yritysten tarpeisiin”, Erika sanoo.

Tietosuojan osalta tänä syksynä alalla puhuttavat muun muassa Traficomin uudet evästeitä koskevat ohjeistukset, jotka vaativat yrityksiltä toimenpiteitä. Ohjeistuksessa on pyritty selkiyttämään erityisesti suostumukseen liittyviä käytäntöjä.

Seuraava suuri lakihanke on sähköisen viestinnän tietosuojaan liittyvä ePrivacy-asetus. Sen on sovittava yhteen vuonna 2018 käyttöön otetun yleisen tietosuojasääntelyn (GDPR) kanssa sekä vastattava aikaisempaa paremmin muuttuneisiin tapoihimme viestiä. Lisäksi valmisteilla oleva tekoälysääntely tuo omat haasteensa, sillä se tullee käytännössä sovellettavaksi osittain samoihin tapauksiin kuin ePrivacy-asetus ja yleinen tietosuoja-asetuskin. Sääntelyristiriidoilta ei voitane siis välttyä.  

”Erikan monipuolinen kokemus sähköisen viestinnän ja tietosuojan sääntelystä, toteuttamisesta sekä kehityksestä tuo mukanaan uutta näkökulmaa ja voimme auttaa asiakkaitamme menestymään entistä paremmin näissä toisinaan haastavilta tuntuvilla osa-alueilla”, sanoo Lexian tietosuojapalveluista vastaava partner Markus Myhrberg.

Lisätiedot:

Markus Myhrberg, partner, puh. +358 40 505 5343, [email protected]

Back to Top