Riitojen ratkaisu sekä rikos- ja yritysvastuut

Jos riitaa ei voida välttää, on lähdettävä siitä, että asiakkaamme voittaa.

Kilpailukykyinen yritys ratkaisee syntyneet riitatilanteet tehokkaasti. Tämä edellyttää usein ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttämistä. Paras lopputulos saavutetaan, kun kumppanina on liiketoiminnan tunteva asianajaja, jolla on pelisilmää ratkaista konfliktitilanne asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Pysyäkseen jatkuvasti kilpailukykyisenä yrityksellä on oltava valmiudet tehokkaasti ratkaista syntyneet konfliktitilanteet. Tämä edellyttää usein yhtiön ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttämistä. Paras lopputulos saavutetaan, kun yhtiöllä on kumppaninaan osaava, yhtiön liiketoiminnan tunteva asianajaja, jolla on pelisilmää ratkaista konfliktitilanne asiakkaalle optimaalisella tavalla.

 

Riitatilanteessa paras vaihtoehto on usein löytää sovinnollinen ratkaisu. Haluttuun lopputulokseen pääsemisessä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, tilannetajua ja voittavaa asennetta.

Oikeita siirtoja ratkaisun hetkellä

Joskus kuitenkin on puolustettava kantaansa oikeudessa. Silloin tarvitaan asianajajaa, joka auttaa paitsi ratkaisemaan tilanteen tehokkaasti myös estämään uusien ongelmien synnyn. Strategia valitaan päämiehen tavoitteiden perusteella ja tarvittaessa pyrimme minimoimaan konfliktin vaikutukset liiketoimintaan, asiakassuhteisiin, työympäristöön ja henkilökohtaiseen elämään.

 

Välimiesmenettely on luottamuksellinen vaihtoehto litigaatiolle, ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä syntyvien riitojen ratkaisemiseksi. Lexian riidanratkaisijoilla on vankkaa kokemusta myös menestyksekkäistä välimiesmenettelyistä.

Palvelumme

  • Konfliktianalyysit, sopivan väylän arvioiminen
  • Sovintoneuvottelut ja sovittelut
  • Vaatimus- ja vastauskirjeet
  • Oikeudenkäynnit: yleiset tuomioistuimet ja erityistuomioistuimet (markkinaoikeus, työtuomioistuin)
  • Välimiesmenettelyt Suomessa ja ulkomailla (ad hoc -menettelyt ja institutionaaliset menettelyt, Keskuskauppakamari, ICC, SCC ym.)
  • Hallinto-oikeudelliset asiat
  • Rikos- ja yritysvastuut, white collar: esitutkinnassa avustaminen, syyteneuvottelut ja oikeudenkäynnit

Tiimimme

Kenneth Svartström, Peter Jaari, Leena Kujansuu, Antto Orasmaa ja Antonina Paasikivi.

 

Muut praktiikan asiantuntijat: Arto Kaikkonen, Katja Flittner, Olli Kiuru, Tomi Korpiola, Samuli Koskela, Jaana Koukkari, Ville Kukkonen, Jari Maaranen ja Jari Tiainen sekä Turun toimistossamme: Ari Horsti, Carita Hulma ja Janne Röytiö.

 

Chambers and Partners sekä Legal 500 suosittelevat riidanratkaisupraktiikkamme vuoden 2018 EMEA-julkaisussaan.

Back to Top