Riitojen ratkaisu sekä rikos- ja yritysvastuut

”He ovat erinomaisia muotoilemaan vastauksia sekä etsimään ratkaisuja ja uusia näkökulmia.”

Riidat ja konfliktit voidaan ratkaista tehokkaasti. Paras lopputulos saavutetaan, kun kumppanina on liiketoiminnan tunteva asianajaja, jolla on pelisilmää ratkaista konflikti asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla.

Riitatilanteessa paras vaihtoehto on usein löytää sovinnollinen ratkaisu. Haluttuun lopputulokseen pääsemisessä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, tilannetajua ja voittavaa asennetta.

Kun sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollinen, tarvitaan asianajajaa, joka auttaa paitsi ratkaisemaan tilanteen tehokkaasti myös estämään uusien ongelmien synnyn.

Oikeita siirtoja oikeaan aikaan

Riitojen ratkaisu praktiikkamme on tunnettu osaamisestaan tehdä oikeita siirtoja ratkaisun hetkellä. Strategia valitaan päämiehen tavoitteiden perusteella pyrkien aina tehokkaaseen ratkaisuun. Osaamme myös minimoida konfliktin vaikutukset liiketoimintaan, asiakassuhteisiin, työympäristöön ja henkilökohtaiseen elämään.

Riitojen ratkaisu praktiikassamme on laajaa osaamista ja kokemusta riitojen ratkaisusta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Olemme edustaneet asiakkaitamme eri oikeusasteissa (ml. hallinto- ja markkinaoikeus). Lisäksi riitojen ratkaisun asiantuntijoillamme on kokemusta asiamiehenä ja välimiehenä toimimisesta niin kansallisissa kuin kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Lisäksi avustamme asiakkaitamme vaihtoehtoisissa riitojen ratkaisu menettelyissä, kuten sovittelussa.

Käytämme aina tarvittaessa osaamista Lexian muista praktiikoista, jotta voimme muodostaa kutakin asiakasta ja juttua parhaiten palvelevan tiimin.

Palvelumme sisältävät mm:

  • Riitojen ratkaisu ja riitojen välttämistä koskevat palvelut
  • Konfliktin arviointi aikaisessa vaiheessa
  • Asiamiehenä toimiminen kaikissa menettelyissä (kuten litigaatio, välimiesmenettely, sovittelu)
  • Välimiehenä ja sovittelijana toimiminen
  • Rikosprosesseissa avustaminen

Tiimimme

Kenneth Svartström, Peter Jaari, Saku Knuuti, Roosa Suutari, Arto Kaikkonen, Tomi Korpiola, Samuli Koskela, Jaana Koukkari, Jari Maaranen ja Janne Röytiö.

Legal 500 suosittelee riidanratkaisupraktiikkamme vuoden 2022 EMEA-julkaisussaan >>

Back to Top