Finanssiala

Finanssialaan luetaan asiakkailleen pankki-, vakuutus- tai rahoituspalveluita tarjoavat yritykset. Eri toimijoiden osin päällekkäiset palvelut ja finanssimarkkinoiden kansainvälinen luonne asettavat haasteen myös alan toimijoiden lakiasioista vastaaville henkilöille ja asioiden täsmälliselle hoitamiselle.

Vakuutusalassa on kyse riskien hallinnasta

Vähennämme alalla toimivien yritysten riskejä ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa oivaltavilla rakenteellisilla ratkaisuilla ja tehokkailla rahoitusmalleilla.

Finanssiala on voimakkaassa murroksessa teknologian kehittymisen myötä

Fintech haastaa vanhat toimijat ajattelemaan toimintaansa uusiksi, tuo alalle ketteriä toimijoita sekä täysin uusia liiketoimintamalleja. Perinteisen alan voimakas regulaatio on osaltaan rajoittanut isojen toimijoiden ketteryyttä ja toisaalta antanut uusille toimijoille mielenkiintoisen mahdollisuuden tulla markkinoille. Murros edellyttää, ja osittain myös saa alkunsa, finanssialaan kohdistuvista lakimuutoksista.

Moni tiimimme asianajaja on ollut mukana alan sääntelyä laativissa elimissä tai alan yrityksissä laatimassa vakioehtoja. Tarjoamme palveluita sekä kotimaisille että ulkomaisille toimijoille.

Back to Top