Liiketoimintalähtöisesti hoidettu juridiikka kirittää kilpailukykyä – Saara Ryhtä kehittää Jatkuva palvelu -konseptia

12.06.2018

Entisenä lakiasiainjohtajana Saara Ryhtä tuntee tarkkaan asiakasyritystemme arjen haasteet. Yksi Jatkuvan palvelun tavoitteista onkin helpottaa asiakkaiden arkea tarjoamalla liiketoimintalähtöistä ja ennakoivaa lakipalvelua kiinteään kuukausihintaan.   

 

– Ennakoitavuus, asiakkaan toiminnan syvällinen ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hallinta ovat tätä päivää myös lakialalla. Suunnitelmallinen toiminta tukee liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, on yksittäisten toimeksiantojen hoitamista tehokkaampaa ja tuottaa kilpailuetua, Saara sanoo.

Kiritämme asiakkaan kilpailukykyä

Jatkuva palvelu aloitetaan perehtymällä asiakkaan toimintaan. Kartoituksen pohjalta tehdään palvelusuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Asiakkaan omana lakimiehenä toimii asiakasvastaava, jolle muodostuu syvällisin osaaminen asiakkaan henkilöistä, tavoitteista ja toimintatavoista. Hän hoitaa itse asiakkaan juridisia huolia ja huolehtii tarvittaessa tehtävien koordinoinnista Lexian muille asiantuntijoille. Hän valitsee kulloiseenkin tilanteeseen parhaat osaajat ja briiffaa juristit asiakkuuden yksityiskohdista: asiakkaan ei siis tarvitse miettiä, kenen osaaminen vastaa parhaiten heidän tarpeitaan eri tilanteissa tai selittää liiketoimintansa tavoitteita tai käytännön toimintatapoja kerta toisensa jälkeen uudelle juristille.

 

– Tämä on vaivatonta asiakkaalle, ja antoisa työtapa myös meille juristeille. Tuemme ennakoivalla otteella yrityksen tavoitteiden saavuttamista ja riskien minimoimista: huolellisesti hoidettu juridiikka kirittää yrityksen kilpailukykyä, Saara kertoo.

 

Jatkuva palvelu sisältää kaikki yritysjuridiikan alat. Etenemme kartoituksen pohjalta tehdyn palvelusuunnitelman mukaisesti, mutta hoidamme tietysti myös asiakkaan päivittäiset juridiset huolet. Asiakasvastaava vastaa asiakkuuden kehittämisestä, seuraa yrityksen toimialan muutoksia ja kertoo, milloin ja miten on syytä reagoida esimerkiksi toimialaan vaikuttaviin lakimuutoksiin.

Käytössä 70 asiantuntijaa kaikenkokoisille yrityksille

Jatkuva palvelu sopii kaikenkokoisille yrityksille.

 

– Isoissa yrityksissä voimme hoitaa jatkuvana palveluna koko yritysjuridiikan tai jonkin yksittäisen juridisen alueen, johon oman lakiosaston aika tai osaaminen ei riitä. Pk-yrityksissä taas voi olla työläitä tai toistuvia juridisia asioita hoidettavana, jolloin vanhanaikainen toimeksiantopohjainen tekeminen ei tuota parasta lopputulosta. Me hoidamme juridiikan asiakaskohtaisesti räätälöidyllä palvelulla, jotta asiakas voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, Saara summaa.

 

– Asiakkaalla on käytössään oman asiakasvastaavansa lisäksi koko Lexian 70 asiantuntijan tiimi ilman, että yrityksen tarvitsee huolehtia näiden asiantuntijoiden osaamisesta, johtamisesta tai perehdyttämisestä. Me puolestamme perehdymme huolellisesti asiakkaan juridisiin tarpeisiin ja olemme mukana rakentamassa asiakkaan menestystä. Tämä on tietysti motivoivaa myös meille, kun pääsemme näkemään oman työmme tulokset ihan eri tavalla kuin perinteisessä asianajotoiminnassa, Saara sanoo.

 

Lisätiedot: 

Saara Ryhtä, Counsel, puh. 358 40 642 9740, saara.ryhta@lexia.fi

 

 

Back to Top