Velvollisuus ilmoittaa tiedot tosiasiallisista edunsaajista kaupparekisteriin tuli voimaan 1.7.2019

01.08.2019

Velvollisuus ilmoittaa tiedot tosiasiallisista edunsaajista kaupparekisteriin tuli voimaan 1.7.2019

Tiedot yritysten ja eräiden muiden oikeushenkilöiden tosiasiallisista edunsaajista tulee ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 1.7.2020. Yritysten ja muiden oikeushenkilöiden velvollisuus ylläpitää luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan tuli voimaan jo vuoden 2019 alussa.

Tiedot tosiasiallisista edunsaajista annetaan kaupparekisteristä rahanpesulaissa tarkoitetulle ilmoitusvelvolliselle kuten pankille, vakuutusyhtiölle tai tilitoimistolle tämän suorittaessa asiakkaan tuntemista koskevia toimia. 

Ketä velvollisuus koskee?

Rahanpesulaki edellyttää yritysten ja eräiden muiden oikeushenkilöiden ylläpitävän luetteloa tosiasiallisista edunsaajistaan ja muista määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä. Luettelon ylläpitämisestä ovat vastuussa hallituksen jäsenet. Nämä tiedot tosiasiallisista edunsaajista tulee ilmoitta kaupparekisteriin. Avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön ei tarvitse ilmoittaa tietoja kaupparekisteriin, mikäli yhtiömiehet ovat tosiasiallisina edunsaajina. Ilmoitusvelvollisuus ei koske pörssiyrityksiä. Ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet tekevät ilmoituksen kotimaassaan.

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa luonnollista henkilöä, eli ihmistä, joka joko omistaa oikeushenkilön tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä, eli esimerkiksi yrityksen omistajaa. Yhtiöiden osalta tosiallisena edunsaajana pidetään henkilöä, joka omistaa suoraan tai välillisesti 25 % yhtiöistä tai käyttää vastaavaa ääniosuutta. Jos yhtiön omistaa toinen yhtiö tai muu oikeushenkilö, on sen selvitettävä ketkä luonnolliset henkilöt käyttävät määräysvaltaa ja voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä yhtiön omistavassa oikeushenkilössä. Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan, pidetään tosiasiallisina edunsaajina hallitusta, vastuunalaisia yhtiömiehiä tai toimitusjohtajaa. 

Tosiasiallisen edunsaajan velvollisuus ilmoittaa omat tietonsa

Laki velvoittaa myös tosiasiallisen edunsaajan ilmoittamaan omat tietonsa yhtiölle tai muulle oikeushenkilölle, jonka tosiasiallinen edunsaaja hän on.

Autamme mielellämme tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvissä kuin muissakin yhtiön hallintoon ja rahanpesulakiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätiedot:

Katja Flittner, Associate, puh. +358 50 410 0512, katja.flittner@lexia.fi

Back to Top