Vakuutusyhtiöiden suurprojekti Solvenssi II:n noudattaminen alkoi viimein

08.01.2016

Jopa koko 2000-luvun ajan vakuutusyhtiöt ovat valmistautuneet vuonna 2009 säädettyä ns. Solvenssi II -direktiiviä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta) varten. Direktiivin soveltaminen alkoi viimein vuoden vaihteessa. Direktiivi yhdenmukaistaa EU-alueella toimivien vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskennan, vakavaraisuusvalvonnan sekä valvontakulttuuria ja hallintojärjestelmää koskevat vaatimukset. Tarkoituksena on parantaa vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja korvauksensaajien turvaa ja sisämarkkinoiden toimintaa.

Direktiivin henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöille asettamia vaatimuksia on valmistelun kuluessa toistuvasti sekä poistettu että lisätty ja vaatimusten perusteluja on niin yksinkertaistettu kuin täsmennettykin. Juuri direktiivin valmistelun ailahtelevuus teki muutokseen valmistautumisesta erityisen haastavaa. Viivästyksiä aiheutti myös vuonna 2007 alkanut finanssikriisi.

Solvenssi II:n soveltamisen alkamisen vuoksi myös Finanssivalvonta on saattanut voimaan 1.1.2016 alkaen Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) aiemmin syksyllä 2015 julkaisemia ohjeita. Ohjeet on annettu kahdessa osassa: Raportointia koskevat ohjeet (Fivan Määräykset ja ohjeet 8/2015) ja Muut ohjeet (Fivan Määräykset ja ohjeet 9/2015).

Back to Top