Tupakkalakiin ehdotetaan tiukennuksia taloyhtiömaailmassa – Lakiehdotus jätti toivomisen varaa

26.02.2016

25.2.2016 annettu hallituksen esitys tupakkalain tiukentamiseksi on osa kansallista tavoitetta täysin savuttomasta Suomesta vuoteen 2040 mennessä.

 

Huoneistossa tupakointiin puuttuminen ei esitetyn lakimuutoksen jälkeenkään olisi taloyhtiön kannalta yksinkertaista. Ehdotuksen mukaan tupakointikiellon antaminen edellyttäisi suhteellisen byrokraattista menettelyä, missä lopullisen tupakointikiellon määräisi kunta taloyhtiön hakemuksesta ja asukkaiden kuulemismenettelyn jälkeen. Ehdotetussa lainsäädäntöuudistuksessa on epäilemättä kysymys vaiheittaisesta siirtymisestä kohti tupakoinnin täyskieltoa myös asuinhuoneistoissa. Nyt ehdotettu menettelytapa voisi jäädä määräaikaiseksi välivaiheeksi ennen seuraavaa tupakkalain tiukennusta.

Tiukempi laki vähentäisi byrokratiaa

Taloyhtiön kannalta byrokraattinen välivaihe ei vaikuta järkevältä, koska se ei toimisi käytännössä toivotulla tavalla, mutta lisäisi isännöitsijän ja hallituksen työtaakkaa. Olisi tehokkaampaa siirtyä kerralla tiukempaan, mutta huomattavasti yksinkertaisempaan ratkaisuun taloyhtiömaailmassa. Tupakointikiellosta taloyhtiössä voitaisiin päättää esimerkiksi yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä ja päätetyn kiellon merkittävä rikkominen olisi perusteena asunto-osakeyhtiölain mukaiselle huoneiston hallintaanotolle. Tupakointiin puuttumisen mahdollisuudet taloyhtiössä olisivat huomattavasti nyt ehdotettua tehokkaampia ja menettelyllisesti kevyempiä.

 

Tupakkalain tiukentamiseen liittyvistä taloyhtiöiden ongelmista ja muista hyvistä näkökulmista ovat lausuneet osuvasti mm. Suomen Kiinteistöliitto tuoreessa lausunnossaan >>

 

Kerromme mielellämme lisätietoja aiheesta: Kiinteistölakimies Vesa Puisto, puh. +358 40 939 1097

Back to Top