Taloyhtiön hallitus, oletteko tietoisia yhtiönne talvikunnossapidosta?

11.11.2021

Kun Pekka Pouta lupailee lunta ja liukkautta, on taloyhtiön viimeistään herättävä talven tuloon. Taloyhtiön vastuulle kiinteistön omistajana kuuluu huolehtia siitä, että osakkeenomistajien, asukkaiden ja muiden henkilöiden on turvallista liikkua sen alueella. Talvella taloyhtiön tärkeimpiä tehtäviä on pitää huolta mm. liukkauden torjunnasta ja järjestää lumenauraus sekä kattolumien pudotus asianmukaisesti. Näiden asioiden järjestämisvastuu kuuluu juridisesti taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle.

Taloyhtiö voi ulkoistaa tehtäviä huoltoyhtiölle erillisellä huoltosopimuksella. Vahinkojen tapahtuessa tämä sopimus on avainasemassa, kun lähdetään perkaamaan vastuusuhteita. Sopimukseen tulee kirjata yksityiskohtaisesti kaikki huoltoyhtiölle siirretyt tehtävät, kuten kattolumien poistaminen, hiekoitus ja lumenauraus. Huoltoyhtiön kanssa tulee sopia selkeästi myös sääolosuhteiden tarkkailusta, eli lumi- ja jäätilanteen seurannasta ja toimenpiteisiin ryhtymisestä. Mikäli siis olet taloyhtiösi hallituksen jäsen, näiden asioiden järjestämisestä juuri sinun tulee olla tietoinen.

Taloyhtiön korostunut huolellisuusvelvollisuus

Vastuu kiinteistön turvallisuudesta kuuluu huoltosopimuksesta huolimatta taloyhtiölle. Sen on siis valvottava, että huoltotyöt suoritetaan asianmukaisesti. Mikäli vahinko pääsee tapahtumaan, on taloyhtiö ensisijaisessa vastuussa vahingonkärsijään nähden. Taloyhtiöllä on kiinteistönomistajana niin sanottu korostunut huolellisuusvelvollisuus, eli sen vastuu on hyvin lähellä tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Yhtiö voi siis vapautua vastuusta vain osoittamalla menetelleensä huolellisesti. Mikäli esimerkiksi liukkauden torjunta on laiminlyöty, on huolellisuuden osoittaminen ymmärrettävästi vaikeaa.

Vastuiden yksityiskohtaisella sopimisella huoltoyhtiön kanssa ja näiden vastuiden valvonnalla taloyhtiö voi osoittaa huolellista menettelyään.

Lisätiedot:

Annika Luhtanen, Counsel, puh. +358 40 480 6303, annika.luhtanen@lexia.fi

Back to Top