Taloyhtiöiden hyvää hallintotapaa ohjaamaan uusi suositus – Selkeyttää asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia

31.08.2016

Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ovat yhteistyössä oikeusministeriön kanssa julkaisseet yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta vuonna 2016. Suositus selkeyttää ja konkretisoi asunto-osakeyhtiölain vähimmäisvaatimuksia ja antaa työkaluja hyvän hallintotavan noudattamiseksi. Suositus on osa taloyhtiöiden toiminnan kehittämistä ja täydentää aiemmin julkaistuja taloyhtiöiden hyvää hallintotapaa ja viestintää koskevia suosituksia.

Kantavina periaatteina yhdenvertainen kohtelu, suunnitelmallisuus ja avoimuus

Suositus on tarkoitettu kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Suositukseen sisällytettyjen hyvien käytäntöjen omaksuminen lisää luottamusta osakkaiden ja taloyhtiön johdon välillä asumisolojen ja asumiskustannusten ennakoitavuuden parantamista unohtamatta. Hyvän hallintotavan kantavia periaatteita ovat osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu, suunnitelmallisuus ja avoimuus. Hyvä hallintotapa on enemmän ja parempaa kuin lainsäädännön edellyttämä minimitaso eri toiminnoissa. Hyvä hallintotapa-suosituksessa on omat osionsa taloyhtiön pidemmän ajan tavoitteista ja niiden toteutussuunnitelmasta (strategia), yhtiökokouksesta, hallitustoiminnasta, isännöinnistä, riskien hallinnasta ja riitojen ratkaisusta, tilintarkastuksesta ja toiminnantarkastuksesta, osakas- ja asukasviestinnästä yhtiökokousten välillä sekä osakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hyvä hallintotapa taloyhtiössä -suosituksesta järjestettiin yleisölle avoin verkkokeskustelu viime keväänä. Suosituksen taustalla ovat oikeusministeriön kiinteistöalan järjestöjen kanssa kuluvan sekä kahden viime vuoden aikana toteuttamat verkkokyselyt ja -keskustelut asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista. Osallistumalla suosituksen valmisteluun oikeusministeriö edisti hallitusohjelman mukaisesti sääntelyn sujuvoittamista ja norminpurkua.

Annamme mielellämme lisätietoja:
Associate Salla Sofia Vartiainen, puh. +358 44 0995 588, [email protected]

Back to Top