Setlementtiasunnot Oy ja Setlementtiasumisoikeus Oy

26.07.2016

Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen asuntorakennuttaja. Setlementti tuo asumiseen ihmiskeskeisyyttä, ihmisten taitojen ja osaamisen tunnistamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Setlementtiasunnot Oy on yhteisöjen rakentaja, asumisen palvelujen moniosaaja ja yhteiskunnallisesti kestävän asumisen tuottaja.

Setlementtiyhtiöt ovat merkittäviä ja arvostettuja paikallisyhteisöjen rakentajia. Vuonna 2015 taloja on 20, koteja 1400 ja asukkaita 2000 kuudessa eri kaupungissa. Hankevalmisteluissa tehdään yhteistyötä vastuullisten kumppanien kanssa ylisukupolvisten kortteliyhteisöjen toteuttamiseksi. Rakentaminen jatkuu, ja siinä panostetaan paikallisiin palveluihin, ekologisuuteen ja hankintaketjujen eettisyyteen.

Setlementtiasunnot Oy:n palvelukonseptiin kuuluu talokohtainen yhteisökoordinaattori, jonka avulla tuetaan myös niitä asukkaita, joilla on vaikeuksia asua itsenäisesti. Asumisessa toteutuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen, vastuu itsestä ja naapureista, yksin elävänkään ei tarvitse olla yksinäinen.

Setlementtiasunnot Oy ja Setlementtiasumisoikeus Oy rakennuttavat ja omistavat vuokra- ja asumisoikeustaloja. Asukkaina ovat elämänsä eri vaiheissa olevat henkilöt. Yhtiöt ovat aidosti yleishyödyllisiä, yhteiskunnallisia ja niiden toimintaa ohjaavat yhtiöiden hallitukset, joissa mukana ovat myös asukasedustajat sekä omistajana Setlementtiliitto. Setlementtiasunnot Oy on yhteiskunnallisten yritysten Arvoliiton jäsen.

Setlementtiasunnot Oy, perustettu vuonna 2000, on yhteisöllinen asuntorakennuttaja, joka edistää yhteisöllistä monisukupolvista kortteliasumista ja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n hyväksymä yleishyödyllinen asunnontuottaja. Tytäryhtiö Setlementtiasumisoikeus Oy perustettiin vuonna 2010.

Lexia toimii kokonaisvaltaisesti Setlementtiasunnot Oy:n ja Setlementtiasumisoikeus Oy:n lainopillisena neuvonantajana käsittäen juridiset toimeksiannot sekä helpdesk-palvelun.

Back to Top