Sähköautojen latausta koskeva laki velvoittaa pienimpiäkin taloyhtiöitä varautumaan sähköautojen lisääntymiseen

10.12.2020

Ladattavien sähköautojen, eli täyssähköautojen ja ladattavien hybridien, määrä on Suomessa merkittävässä kasvussa. Moni taloyhtiö suunnitteleekin jo latauspisteiden toteuttamista lähivuosina. Suunnitelmiin kannattaakin laittaa vauhtia, sillä eduskunta on viime syksynä hyväksynyt lain, joka velvoittaa taloyhtiöitä varautumaan sähköautojen lisääntymiseen. Laissa säädetään velvollisuuksista suunnitella ja asentaa sähköajoneuvojen latauspisteitä sekä latauspistevalmiuksia.

Hyväksytty laki velvoittaa niitä taloyhtiöitä, joissa on yli neljä pysäköintipaikkaa. Käytännössä siis pienimmätkin taloyhtiöt ovat lain soveltamisen piirissä. Lain on tarkoitus astua voimaan niin pian kuin mahdollista, mutta taloyhtiöiden osalta velvoitteita sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.3.2021 alkaen.

Taustalla ilmastonmuutoksen hillitseminen

Lain taustalla on muutettu rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi, joka annettiin osana Euroopan unionin puhtaan energian pakettia. Sen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta. Suomessa on kuitenkin päätetty direktiiviä kunnianhimoisemmasta tasosta, sillä Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Lain tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta, lisätä älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa ja kohentaa sähköajoneuvojen latausmahdollisuuksia. Jos taloyhtiön suuret korjaushankkeet ulottuvat yhtiön pysäköintialueeseen tai sen sähköihin, yhtiön on asennettava sähköautoille latausvalmius jokaiselle pysäköintipaikalle. Lainvalmisteluissa esimerkkeinä tällaisista suurista korjaushankkeista on mainittu esimerkiksi julkisivuremontti sekä ikkunoiden uusiminen tai korjaukset, jotka sisältävät yhden tai useamman teknisen järjestelmän korjauksen.

Ei velvoitetta latauspisteen asentamiseen

Latauspistevalmiudella tarkoitetaan pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia siten, että siihen voidaan asentaa sähköauton latauspiste myöhemmin. Taloyhtiö saa kuitenkin itse päättää, asentaako se lopulta latauspisteet vai ei, sillä velvoitetta varsinaisen latauspisteen asentamiseen ei ole. Vaikka itse asentamisvelvoite puuttuu, tarkoittaa laki varmuudella taloyhtiöiden remonttikustannusten nousua, koska asennusvalmius on kustannettava jonossa olevien, välttämättömien korjaushankkeiden lisäksi. Pienemmät taloyhtiöt, joilla on jo valmiiksi ollut vaikeaa saada remonteilleen taloyhtiölainaa, tulevat kärsimään lakiuudistuksesta ja  todennäköisesti yhtiöt joutuvat lykkäämään tärkeämpiä korjaushankkeitaan tulevaisuuteen.

Valtio myöntää tukea kustannuksiin

Valtio kannustaa sähköautojen latauspisteiden hankkimiseen tarjoamalla niihin taloudellista avustusta, jota jakaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin myönnetään vuosina 2020–2022. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt eli esimerkiksi taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt. Avustettaviin kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi tarvekartoitus, hankesuunnittelu (mikäli hanke toteutuu), sähköpääkeskuksiin tarvittavat muutostyöt, sähköliittymän tyypin muutos, putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt. Itse latauslaitteet kuuluvat avustettaviin kustannuksiin vain siinä tapauksessa, että ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Avustuksen suuruus on 45 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Avustuksen voi saada 55 %:n suuruisena, jos vähintään puolella paikoista voi ladata autoa 11 kW tai suuremmalla teholla. Edellytyksenä avustukselle on, että yhtiö rakentaa valmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan. Sitä ei kuitenkaan myönnetä keskeneräisiin uudisrakennuskohteisiin.

Lisätiedot:

Annika Luhtanen, Senior Associate, puh. +358 40 480 6303, annika.luhtanen@lexia.fi

Back to Top