Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevat tiedot on toimitettava Finanssivalvonnalle 31.3.2019 mennessä

18.02.2019

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevat tiedot on toimitettava Finanssivalvonnalle 31.3.2019 mennessä

Raportointivelvollisuus koskee suurta osaa Finanssivalvonnan valvonnan alla olevista yrityksistä. Sen alaisuuteen kuuluvat seuraavat valvottavaryhmät:

  • Luottolaitokset
  • Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat
  • Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt (UCITS) ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM
  • Henkivakuutusyhtiöt

Asiakassuhteisiin liittyvässä riskiperusteisessa arvioinnissa on otettava huomioon uusiin ja jo olemassa oleviin asiakkaisiin, maantieteellisin alueisiin, tuotteisiin, palveluihin sekä jakelukanaviin ja teknologioihin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit.

 

Uusi rahanpesulaki on ollut voimassa nyt noin puolitoista vuotta ja jo tänä aikana sääntelyyn on ehdotettu tiukennuksia, joista osa on myös tullut voimaan. Yritysten asianmukaiset menettelyt ja käytännöt varmistavat sen, ettei yritystoimintaa hyödynnetä rikollisiin tarkoituksiin tai terrorismin rahoittamiseen. Viranomaistahojen lisäksi myös asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat vaatia riittävän tehokkaita prosesseja rahanpesun ja terrorismin estämistä koskevan sääntelyn noudattamiseksi. Rahanpesusääntelyn rikkomisesta voi aiheutua sekä yritykselle että sen johdolle tai työntekijälle seuraamusmaksu tai muita hallinnollisia seuraamuksia.

 

Lisätiedot:

Katja Flittner, Associate, puh. +358 50 410 0512, [email protected]

Back to Top