Miten käyttää minusta kerättyjä tietoja? Lexia mukana MyData 2016 -konferenssissa ja Ultrahack MyData Hackathonissa

30.08.2016

31.8.-2.9.2016 Helsingin Kulttuuritalolla järjestettävä MyData 2016 -konferenssi kerää yhteen satoja tutkijoita, insinöörejä ja bisnesmaailman sekä valtiovallan edustajia keskustelemaan MyDatan (suom. omadata) käyttämisestä. MyDatalla viitataan käytäntöihin, joilla ihmisille annetaan pääsy heistä kerättyyn tietoon, kuten esimerkiksi osto-, liikenne-, tele- ja eri verkkopalveluihin kertyvään dataan. MyData-ajattelussa on keskeistä se, että data on teknisesti helposti käytettävissä ja henkilö voi itse hallita sen hyödyntämistä.

MyData2016-video YouTubessa avaa hyvin aihetta ja selventää, mistä MyDatassa oikein on kyse >>

Lexia on MyData 2016 -tapahtuman partneri ja torstaina 1.9.2016 klo 14 Senior Associate Petteri Günther ja Counsel Saara Ryhtä ovat puhumassa ”MyDatan mahdollisuudet kaupungeille” -työpajassa. Tilaisuudessa mietitään, miten henkilötietoa voidaan ihmisten omalla suostumuksella nykyistä laajemmin hyödyntää digitaalisten kaupunkipalvelujen tuottamisessa sekä mitä kaupunkien tulee huomioida mm. uuden EU:n tietosuoja-asetuksen osalta.

Mentoroimme The Ultrahack MyData Hackathonissa

MyData 2016 -konferenssin yhteydessä järjestetään 48-tuntinen Ultrahack MyData Hackathon, joka alkaa jo tiistaina 30.8.2016. Hackathonin tavoitteena on tuoda yhteen kehittäjät, innovaatioita etsivät yritykset ja julkishallinnon organisaatiot. Haastekilpailuihin osallistuvat tiimit saavat ratkaistavakseen erilaisia, vaikeita haasteita. Tavoitteena on, että tiimit onnistuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan aidosti hyödyllisiä ohjelmistoja tai sovelluksia. Lexiasta Hackathonin osallistujia ovat mentoroimassa Associate Jaana Saarijärvi ja Associate Tomi Simula.

Voit seurata MyData 2016 -konferenssia sekä Ultrahack MyData Hackathonia Twitterissä hashtageilla #mydata2016 ja #ultrahack.

Annamme mielellämme lisätietoja:
Partner Markus Myhrberg, puh. +358 40 505 5343, markus.myhrberg@lexia.fi

Back to Top