Milloin YSE-ehtojen mukainen urakoitsijan törkeä tuottamus täyttyy? Voitimme Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy:n hyväksi asiaan liittyvän oikeudenkäynnin Helsingin hovioikeudessa

10.03.2022

Helsingin hovioikeus antoi helmikuussa merkittävän ratkaisun YSE-ehtojen mukaisesta takuuajan jälkeisestä korvausvastuusta, joka edellyttää törkeän tuottamuksen toteennäyttämistä. Lisäksi jutussa nousi keskeiseksi asiaksi rakennuttajan takautumisoikeus pääurakoitsijaa kohtaan.

Kyseessä oli viisi vuotta aikaisemmin rakennettu asunto-osakeyhtiö, jossa mittava vesivahinko vahingoitti yhtiön rakenteita ja seitsemää asuntoa. Kohteessa toimineet aliurakoitsijat olivat asentaneet sadevesiviemäriputken saattolämmityksen puutteellisesti ja jättäneet kokonaan asentamatta yläpohjassa sijainneen sadevesiviemärin putkiliitokseen tiivisteen. Nämä seikat yhdessä voimakkaasti vaihtelevien sääolosuhteiden kanssa saivat aikaan sen, että sadevesiviemäri jäätyi ja padotti vettä liitoksesta, josta puuttui tiiviste. Hovioikeus totesi urakoitsijan toiminnan täyttävän törkeän tuottamuksen tunnusmerkistön.

Päätöksen mukaan törkeää tuottamusta osoittivat muun muassa seuraavat asiat:

  • Työn tulos poikkesi pakottavista rakentamismääräyksistä.
  • Merkittävien vahinkojen aiheutumisriski oli tiedossa jo työsuoritusta tehdessä.
  • Virheiden havaitsemismahdollisuudesta huolimatta työt suoritettiin virheellisesti.
  • Rakenteiden sisään jääviin työsuorituksiin liittyy erityinen huolellisuusvaatimus.

Työt suoritettiin virheellisesti huolimatta erityisestä huolellisuusvelvollisuudesta ja siitä, että virheet olivat aliurakoitsijoiden havaittavissa rakentamisaikana. Hovioikeus katsoi tämän osoittavan vähintäänkin selvää välinpitämättömyyttä ja menettelyn olleen lähellä tahallista.

”YSE:n mukainen vastuu törkeästä tuottamuksesta on ollut haastavaa näyttää eri oikeusasteissa. Annettu päätös selkeyttää urakoitsijan vastuuta ja hovioikeuden kannanotto luo linjaa sille, mitkä asiat jatkossa osoittavat törkeää tuottamusta”, sanoo asianajaja Annika Luhtanen, joka hoiti juttua yhdessä Arto Kaikkosen kanssa.

Rakentamisen laatuun liittyvät ongelmat näkyvät juristin pöydällä

Rakentamisen laatu puhuttaa laajasti ja aihe näkyy myös juristin pöydällä. Usein ongelmana on aliurakoitsijoiden tekemät virheet.

”Keskeinen kysymys rakentamisen laadun parantamisessa ja siten myös vastuullisessa rakentamisessa on se, miten saadaan kaikki rakentamisen ketjussa, aliurakoitsijat mukaan lukien, sitoutumaan hyvään työn jälkeen. Ja jos ongelmia ilmenee, kuinka saada aliurakoitsija vastuuseen”, Annika kertoo.

Urakoitsijoiden sitouttamiseen on kehitetty muun muassa allianssimalleja, joissa kyseisen hankkeen osapuolet ovat yhteisesti vastuussa hankkeesta jälkivastuuvaiheen loppuun asti. Tämä ei kuitenkaan pelasta piileviltä virheiltä. Urakoitsijan vastuu päättyy kymmenen vuoden jälkeen, mutta rakenteissa piilossa olevat virheet voivat realisoitua vasta myöhemmin ja sattumanvaraisesti.

Tulevalta maankäyttö- ja rakennuslain uudistukselta toivotaan ratkaisuja muun muassa näihin ongelmiin. Uudistuksen odotetaan kasvattavan pääurakoitsijan vastuuta.  

Lakimuutosten lisäksi rakennusalalla kaivataan ennen kaikkea asennemuutosta. Niin kauan, kun alan itsesäätely ei toimi, syntyy virheitä ja vahinkoja.

Hovioikeuden päätös löytyy kokonaisuudessaan Edilexin sivuilta. Huomioithan, että lakitietopalvelu vaatii maksullisia käyttäjätunnuksia.

Lisätiedot:

Annika Luhtanen, counsel, puh. +358 40 480 6303, [email protected]

Back to Top