Liike-elämään mahtuu vielä paljon empatiaa

07.02.2018

Liike-elämään mahtuu vielä paljon empatiaa - Lexia

 

Lexian naisjohtajaverkoston jäsenet kokoontuivat helmikuun alussa Lääkärikeskus Aavaan kuulemaan empatiasta. Seminaarin teema oli erittäin ajankohtainen: Sauli Niinistö nosti empatian esille uudenvuodenpuheessaan ja mm. Markkinointi & Mainonta julisti empatian olevan uusi mustaMutta mitä annettavaa empatialla on liike-elämään?

 

Empatia on kykyä ymmärtää toisen henkilön kokemuksia, näkökulmia ja tunteita. Se auttaa tuntemaan ympäröivät ihmiset ja heidän motivaationsa paremmin. Empatian myös sanotaan uupuvan sieltä, missä sitä kaivattaisiin eniten eli keskijohdon ja johdon keskuudessa.

 

Puheenvuorossaan Helsingin yliopiston aivotutkija Katri Saarikivi kertoi mielenkiinnon empatiaa kohtaan kasvaneen sitä mukaa, kun keskustelu tekoälystä ja roboteista on kiihtynyt. Pian koneet tekevät osan töistämme ihmisiä paremmin ja nopeammin. Siksi ihmisten kannattaakin keskittyä siihen, missä olemme konetta parempia eli empatiaan, oppimiskykyyn, luovuuteen ja joustavuuteen.

Täydellisen tiimin resepti

Katri kertoi kiinnostuneelle yleisölle myös kollektiivisesta älykkyydestä.

 

Google tutkiessa kollektiivista älykkyyttä aikaansaavaa täydellisen tiimin olemusta, se huomasi hyvän tiimin peruspilareita olevan psykologisen turvallisuuden, luottamuksen, selkeyden rakenteissa, työn merkityksen sekä työn vaikuttavuuden. Esimies voi omalta osaltaan varmistaa, että esimerkiksi palavereissa puheenvuorot pysyvät lyhyinä eikä kukaan vedä monologeja, tilanteet ovat vastavuoroisia, kaikki pääsevät ääneen ja tiimissä kannustetaan empatiaan.

Pehmeät arvot saavat aikaan kovia tuloksia

Yritysjohtoa patistetaan nyt siis tunnistamaan ja tukemaan jatkuvaa oppimista, luovaa ajattelua ja empatiaa. Katri muistutti, että luovan ajattelun on huomattu syntyvän helpommin vapaa-ajalla kuin töissä. Ihmisen mentalisointiverkosto aktivoituu parhaiten joutilaisuudessa, jolloin syntyy tilaa luoville ajatuksille.

 

Vaikka työelämässä ei usein voikaan heittäytyä joutilaana ideoimaan, tilaa parantaa on paljon. Tutkitusti hyvät teot, empatia ja toisten auttaminen aktivoivat antajan aivojen mielihyväalueita. Myös musiikki, samaan tahtiin keinutuolissa keinuminen, kaunokirjallisuus ja kuvataide-elämykset lisäävät empatiaa. Nykyinen teksti- ja emoji-painotteinen viestintämme taas ei tue empatiaa millään tavoin. Ollessamme vain tekstien varassa emme saa tarpeeksi tietoa toisen tunteista, jolloin on myös helpompaa loukata.

 

Lexian naisjohtajaverkoston tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Lääkärikeskus Aavan kanssa. Erityiskiitokset Katri Saarikiven lisäksi Aavan toimitusjohtaja Raija Tapiolle oman urapolkunsa esittelystä sekä Leena Kujansuulle työoikeudellisesta näkökulmasta alisuoriutumiseen ja kuormittumiseen.

 

(Teksti ja kuva: Tuija Hirvonen)
Back to Top