Lexian selvitys rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeuksista on julkaistu

07.02.2020

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen päätavoitteita ovat rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkoitus luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, johon maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit voisivat tukeutua.

Alustan toteuttamista varten teimme ympäristöministeriölle selvityksen. Osana selvitystä järjestimme marraskuussa 2019 keskustelutilaisuuden, jossa keräsimme keskeisiltä sidosryhmiltä tietoa ja näkemyksiä selvityksen osalta huomioitavista asioista.


Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys on nyt julkaistu ja voit tutustua siihen valtioneuvoston julkaisuarkistossa. Selvityksessä käydään läpi tekijänoikeussääntelyn asettamia reunaehtoja sekä miten alustaan liittyvät tekijänoikeudet suhtautuvat muuhun lainsäädäntöön.

Tekemästämme selvityksestä käy ilmi, että tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön tarkentaminen tai uuden alustaa koskevan erityissääntelyn luominen olisi tarpeen alustan tavoitteiden saavuttamiseksi. Alustan toimintaympäristöä voitaisiin kehittää selventämällä lainsäädäntöä tai esimerkiksi sopimuslisenssijärjestelmän kautta.

Marraskuisen keskustelutilaisuutemme alustusmateriaalin ja yhteenvedon voit ladata tästä >>

Lisätiedot:

Markus Myhrberg, osakas, puh. +358 40 505 5343, [email protected]

Back to Top