Lexia isännöi meriteollisuuden toimijoille suunnatun seminaarin

26.08.2015

Meriteollisuus elää tällä hetkellä kiinnostavaa aikaa. Ala on kääntynyt notkahduksen jälkeen kasvuun Suomessa kun liikevaihto nousi viime vuonna kuuteen miljardiin euroon edellisvuoden viidestä ja puolesta miljardista. Kasvun uskotaan myös jatkuvan lähivuodet.

Lexia haluaa yhteistyössä Suomen johtavien asiantuntijoiden kanssa olla mukana tukemassa meriteollisuuden kehittymistä ja parantamassa sen kilpailukykyä entisestään. Tarjoamalla omalla panoksellamme lisäarvoa meriteollisuuden yrityksille varmistamme, että kannattavuus ja tuottavuus kehittyvät jatkossakin. Näkemyksemme mukaan hyvien yhteistyökumppaneiden avulla yrityksillä on mahdollisuus saada tarvittavaa tukea liiketoiminnan kansainvälistymiseen, sopimusoikeudellisiin solmukohtiin sekä toimivan rahoituksen turvaamiseen.

Erityisesti yhteistyötä kehittämällä on mahdollista toimia jatkossa entistä tehokkaammin ja tuottavammin. Alihankintaketjun kasvaessa ja yhteistyön eri muotojen kehittyessä on huomiota kiinnitettävä uudenlaisiin seikkoihin. Jatkossa sopimusosapuolten asema vaihtelevissa tilanteissa ja toisaalta rahoittajan riski tulevat olemaan yhä suuremmassa roolissa.

Lexia isännöi meriteollisuuden toimijoille suunnatun kutsuseminaarin Turussa 26.8. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Finnveran kanssa, ja sen tarkoitus oli nostaa esiin alaan liittyviä ajankohtaisia huomioita sekä tarjota yritysten edustajille mahdollisuus verkostoitua muihin toimijoihin. Puheenvuorot käsittelivät alihankintasopimusten ydinasioita, osaamisen oikeaa hyödyntämistä sekä Suomen meriteollisuuden tulevaisuutta. Seminaarin vieraspuhujina toimivat kansanedustaja Ilkka Kanerva ja Aalto-yliopiston meritekniikan professori Jani Romanoff.

Annamme mielellämme lisätietoja: Peter Jaari

Back to Top