Lexia avustaa tavaramerkkien luokituskäytännön muutoksessa

31.08.2015

EU on huhtikuussa päättänyt tavaramerkkisääntelyn uudistuksesta, joka toteutetaan tavaramerkkidirektiiviä ja -asetusta muuttamalla. Jotta muutokset voivat astua voimaan, tulee ne vielä hyväksyä virallisesti EU:ssa ja Suomessa työ- ja elinkeinoministeriössä sekä eduskunnassa. Näillä näkymin muutoksia aletaan valmistella syksyllä. Lakimuutoksiin vaikuttaa muun muassa EU-tuomioistuimen ns. IP Translator –ennakkopäätös, joka liittyi tavaramerkkihakemusten tavara- ja palveluluetteloiden yksiselitteisyyteen ja täsmällisyyteen.

Lakimuutosten vaikutusten kohteena erityisesti luokkaotsakkeille rekisteröidyt tavaramerkit
Lakimuutokset vaikuttavat erityisesti niin sanotuille Nizzan sopimuksen luokkaotsakkeille rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Aiemmassa käytännössä luokkaotsakkeet sisälsivät kaikki kyseiseen luokkaan mahdollisesti kuuluvat tavara- tai palvelunimikkeet. Uudessa käytännössä nimikkeisiin kuuluvat ainoastaan niiden yleiskielen merkityksen mukaiset tavarat tai palvelut.

Uudessa käytännössä tavaramerkin suoja ei enää välttämättä kata kaikkia sen omistajan toivomia tavaroita tai palveluita. Niinpä rekisteröityjen EU-tavaramerkkien omistajat saavat täsmentää luokkaotsakkeita ja epätäsmällisiä nimikkeitä kuuden kuukauden siirtymäajan ajan. Siirtymäajan jälkeen muutoksia ei enää voi tehdä, vaan EU-tavaramerkkirekisteröinnin tavaraluettelo kattaa ainoastaan nimikkeiden yleiskielen merkityksen mukaiset tavarat tai palvelut. Vielä ei ole selvinnyt, voidaanko myös kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä EU:ssa täsmentää samalla tavoin.

Lexiassa seurataan lakimuutosten etenemistä työ- ja elinkeinoministeriössä ja eduskunnassa. Kerromme uudistuksesta lisää, kun selviää, miten luokkaotsakkeet ja nimikkeet käytännössä täsmennetään.

Lexia tulee tarjoamaan asiakkailleen nimikkeiden täsmennyspalvelun, jossa käydään läpi asiakkaan rekisteröityjen tavaramerkkien tavara- ja palveluluettelot ja rekisteröidään asiakkaan toivomat muutokset. Kerromme palvelusta lisää, kun selviää, milloin lakimuutokset astuvat voimaan ja millaisia ne tarkalleen ottaen ovat.

Myös EU-tavaramerkkiviraston maksut ja nimi muuttuvat
Tavaramerkkien luokituskäytännön muutoksen tavoitteena on ohjata hakijoita harkitumpaan suojien hakemiseen. Jatkossa perusviranomaismaksu sisältää ainoastaan yhden tavaramerkkiluokan, kun aiemmin se sisälsi kolme luokkaa. Perusviranomaismaksu on tällöin kuitenkin jonkin verran aiempaa pienempi.

EU-tavaramerkkiviraston (OHIM) viralliseksi nimeksi tulee Euroopan Unionin immateriaalioikeusvirasto (European Union Intellectual Property Office). Lisäksi EU-tavaramerkin nimi muutetaan yhteisön tavaramerkistä Eurooppalaiseksi tavaramerkiksi.

Annamme mielellämme lisätietoja: Jari Tiainen

Back to Top