Lex Luhtanen -blogi: Meidänkö taloyhtiöömme aurinkosähköä?

12.09.2022

Annika Luhtanen on asunto- ja rakennusjuridiikan asiantuntija. Lex Luhtanen -blogissaan Annika käy läpi juridiikan maailman ajankohtaisia asioita sekä kuumia perunoita ja jakaa käytännön vinkkejä.

Pääpointit:

  • Taloyhtiö voi perustaa paikallisen energiayhteisön hankkimalla aurinkopaneelijärjestelmän ja käyttämällä aurinkovoimalla tuottamansa sähkön itse verottomasti, ja myymällä yli oman tarpeen tuotetun sähkön edelleen.
  • Aurinkopaneeleilla tuotettu energia jaetaan taloyhtiön muodostaman energiayhteisön jäsenten kesken.
  • Aurinkopaneelien kannattavuus riippuu kiinteistön ominaisuuksista. Tuotantomäärään vaikuttavat mm. rakennuksen lähellä oleva puusto, paneelien ilmansuunta ja muut kiinteistön ympäristöolosuhteet.

Euroopan laajuinen sähkökriisi on nostanut sähkön hinnan pilviin ja saanut monet miettimään keinoja sähkönkulutuksen ja -laskujen pienentämiseen. Harkinnan arvoinen keino kuluissa säästämiseen on kiinteistölle asennettavat aurinkopaneelit, joiden avulla on mahdollista tuottaa sähköä omaan ja myös ulkopuolisten käyttöön.

Viime vuoden säädösuudistus on parantanut merkittävästi aurinkopaneelien taloudellista kannattavuutta. Tätä tekee osaltaan myös sähkön nopea hinnannousu. Aurinkopaneelien hankinta on järkevä investointi myös ympäristön kannalta, sillä aurinko on uusiutuva energianlähde ja aurinkopaneelien avulla vähennetään riippuvuutta fossiilisesta energiasta.

Aiemmin taloyhtiön tuottama sähkö on pitänyt kierrättää siirtoverkon kautta, ja itse tuotetusta sähköstä on pitänyt maksaa sekä sähköveroa että sähkönsiirtomaksu. Nykyään taloyhtiö voi perustaa paikallisen energiayhteisön hankkimalla aurinkopaneelijärjestelmän ja käyttämällä aurinkovoimalla tuottamansa sähkön itse verottomasti ja myymällä yli oman tarpeen tuotettu sähkö edelleen.

Taloyhtiön sähkönkulutus koostuu taloyhtiön kiinteistösähköstä ja osakkeenomistajien kuluttamasta sähköstä. Kiinteistösähköä on muun muassa hissien, ilmastoinnin, yhteisten tilojen valaistuksen, lämmitysjärjestelmän ja saunan käyttämä sähkö.

Aurinkopaneeleilla tuotettu energia jaetaan käytännössä taloyhtiön muodostamassa energiayhteisössä sen jäsenten kesken, jolloin kunkin jäsenen sähkölasku pienenee. Yhteisö päättää jako-osuudet, joiden mukaan sähköntuotanto kohdennetaan jäsenille.

Kaikkein kannattavinta aurinkosähkö on silloin, kun energiayhteisö käyttää tuottamansa sähkön itse, koska itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä ei makseta lainkaan sähköyhtiöiden verkkopalvelumaksua, energiamaksua tai veroja.

Jos sähköä tuotetaan enemmän kuin yhteisö kuluttaa, ylijäämätuotanto on mahdollista varastoida tai syöttää jakeluverkkoon ja myydä edelleen sähkön myyjälle. Sähkön myynnistä tulee tässä tapauksessa tehdä sopimus sähkön myyjän kanssa. Jakeluverkkoon syötetystä energiasta maksetaan verkkoyhtiön palvelumaksu, mutta ei sähköveroa.

Miten aurinkopaneelien hankinnasta päätetään taloyhtiössä?

Jos yhtiössä harkitaan aurinkopaneeleiden hankintaa, ensimmäisenä on syytä selvittää, soveltuvatko ne juuri kyseiselle kiinteistölle ja onko asentaminen kannattavaa taloudellisesti. Kannattavuus riippuu kiinteistön ominaisuuksista, koska aurinkopaneelien tuotantomäärään vaikuttavat mm. rakennuksen lähellä oleva puusto, paneelien ilmansuunta ja muut kiinteistön ympäristöolosuhteet. Kannattavuuteen vaikuttavia asioita ovat luonnollisesti myös kiinteistön käyttämä sähkö ja sähkön hinta.

Aurinkopaneelien hankinnasta tulee päättää yhtiökokouksessa. Mikäli sähköä on tarkoitus tuottaa vain yhtiön ja osakkeenomistajien käyttöön, on kyseessä lähtökohtaisesti tavanomaista tasoa oleva uudistus, jolloin päätös yhtiökokouksessa tehdään enemmistöpäätöksellä.

Mikäli sähköä taas on tarkoitus tuottaa merkittävästi yli oman kulutuksen, on kyseessä lähtökohtaisesti tavanomaisen tason ylittävä uudistus, jolloin päätös yhtiökokouksessa edellyttää 2/3 määräenemmistöä. Tällöin aurinkopaneeleiden hankinnasta aiheutuvista kuluista peritään yhtiövastiketta ainoastaan hankkeeseen suostumuksensa antaneilta osakkeenomistajilta.

Me Lexiassa olemme mielellämme apunasi kaikkiin asuntoihin ja kiinteistöihin liittyvissä kysymyksissä. 

Onko sinulla asunto- tai kiinteistöjuridiikkaan liittyvä kysymys, jota toivoisit minun käsittelevän blogissani? Lähetä kysymyksesi minulle: [email protected].

Back to Top