Kuka vastaa taloyhtiön turvallisuudesta?

09.03.2022

Ukrainan sodan vuoksi mielessä liikkuu asioita, joihin ei ole aikaisemmin tarvinnut varautua. Taloyhtiön turvallisuus on yksi näistä asioista. Kuka oikeastaan vastaa taloyhtiön turvallisuudesta ja voiko taloyhtiöt omalla toiminnallaan tukea asukkaidensa turvallisuuden tunnetta?

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä vastaavat siitä, että rakennuksen turvallisuusjärjestelyt ovat voimassa olevien määräysten mukaiset ja riskienhallinta on ajan tasalla. Riskienhallinta käsittää niin vakuutusturvan, väestönsuojat kuin asianmukaisen tietoturvankin.

Tarvittaessa hallitus voi nimetä taloyhtiöön myös erillisen turvallisuuspäällikön tai jopa turvallisuudesta vastaavan tiimin, johon voi kuulua niin hallituksen jäseniä, asukkaita kuin toiminnanharjoittajiakin. Laki ei määrää turvallisuuspäällikön tai -tiimin perustamisesta, vaan tällaisen toimielimen perustaminen pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Turvallisuudesta vastaavien henkilöiden koulutuksesta ei myöskään ole tarkempia määräyksiä laissa. Jos turvallisuuspäällikkö tai vastaava toimielin taloyhtiössä perustetaan, sen on hyvä koostua henkilöistä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita turvallisuuden kehittämisestä.

Turvallisuudesta vastaava toimielin vastaa pelastussuunnitelman laatimisesta ja huolehtii, että asukkaat ovat tietoisia suunnitelman sisällöstä. Pelastussuunnitelma voidaan myös tilata ulkopuoliselta toimijalta, mutta on tärkeää, että siinä otetaan huomioon rakennuksen erityispiirteet. Paras lopputulos saavutetaan yleensä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden tekemällä suunnitelmalla ja ohjeilla, sillä hallitus ja asukkaat tuntevat talonsa parhaiten.

Pelastussuunnitelman merkitys taloyhtiössä

Pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Suunnitelman tarkoituksena on kehittää taloyhtiön ja sen asukkaiden omaa turvallisuutta, herättää asukkaat kiinnittämään huomiota asuinympäristönsä vaaratekijöihin ja auttaa ehkäisemään niitä. Siksi viestintä hallituksen, asukkaiden ja toiminnanharjoittajien kesken on tärkeää.

Pelastussuunnitelmassa on mainittava ainakin seuraavat asiat:

  • arvio taloyhtiön vaaroista ja riskeistä
  • selvitys rakennuksen tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • toimintaohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • huomiot mahdollisista muista omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Jos tarvitset apua taloyhtiön turvallisuuteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Lisätiedot:

Annika Luhtanen, counsel, puh. +358 40 480 6303, [email protected]

Back to Top