Kryptovaluuttakaupan tappiot vähennyskelpoisiksi

01.04.2019

(Teksti on julkaistu alkuperäisesti Nordnetin blogissa.)

 

Verohallinto on tähän saakka verottanut yksityishenkilöitä virtuaalivaluuttakaupassa syntyneistä tuloista, mutta tappiot ovat olleet vähennyskelvottomia. Nyt tämä epäkohta poistuu. Kun bitcoinin kurssi on laskenut merkittävästi huippulukemista, on tappioiden vähennysoikeudella entistä suurempi merkitys.

Tappiot voidaan vähentää virtuaalivaluutan ja virallisen valuutan välisissä kaupoissa

Virtuaalivaluuttojen verokohtelua ei ole säännelty laissa, vaan verohallinto on tulkinnut sääntelyä. Tulkinnassa on päädytty siihen, että kaupoista syntyneet tulot ovat verotettavaa pääomatuloa, mutta tappiot eivät olleet vähennyskelpoisia. Epäsymmetrinen tulkinta herätti ymmärrettävästi närää virtuaalivaluuttaan sijoittaneiden keskuudessa.

 

Pitkään jatkunut epäselvyys ja epäsyymetrisyys kryptovaluuttakaupan verotuksessa poistui korkeimman hallinto-oikeuden perjantaina 29.3.2019 julkaiseman ratkaisun myötä. Ratkaisun mukaan virtuaalivaluutta tulee katsoa tuloverotuksessa ei-fyysiseksi irtaimeksi omaisuudeksi. Kun lainsäädännössä ei ole virtuaalivaluutan luovutukseen erityisiä säännöksiä, sen luovutukseen tulee soveltaa tuloverolain omaisuuden luovutusvoiton laskentaa koskevia säännöksiä.

 

Ratkaisussa käsiteltiin Ethereum-euro välistä kauppaa. Virtuaalivaluuttaa ei rinnasteta muuhun valuuttakauppaan.

Eri virtuaalivaluuttojen välisten vaihtojen verotus yhä epäselvää

Viime heinäkuun alussa julkaistiin verohallinnon virtuaalivaluuttojen verotusta käsittelevä ohje, jonka mukaan virtuaalivaluutan vaihtamisesta toiseen virtuaalivaluuttaan syntyy verotettavaa tuloa. Ohje muutti verohallinnoin aiempaa käytäntöä.  Nyt annettu ratkaisu ei ota kantaa virtuaalivaluuttojen välisten vaihtojen verotukseen. Verohallinnon tiedotteen mukaan virtuaalivaluutan vaihtamista toiseen kuitenkin yhä verotettaisiin.

Selkeä ja ennustettava verokohtelu kaikkien etu

Uusien tulonhankkimismuotojen epäoikeudenmukainen ja vaikeasti ennustettava verokohtelu on epäkohta. Virtuaalivaluutasta saatujen tulojen lisäksi myös esimerkisi AirBnb-tulot on aiheuttanut päänvaivaa. Verohallinnon mukaan lyhytaikainenkin asunnon vuokraaminen katkaiseen kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan, joka on edellytyksenä asunnon myyntivoiton verovapaudelle.

 

On luonnollista, ettei sääntely pysy yhteiskunnan kehityksen mukana, mutta on varsin huono lähtökohta, että uudet tulonhankkimiskeinot asetetaan lähtökohtaisesti perinteisiä heikompaan asemaan.

Kryptovaluuttakaupoista saadut tulot ja vähennykset veroilmoitukseen

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu kryptovaluuttojen verotuksessa tuli sopivasti ajoissa ennen jokakeväistä veroilmoituksen jättöaikaa.

 

On myös syytä muistaa, että myös aiempien vuosien verotukseen voi hakea oikaisua. Verovuodesta 2017 alkaen oikaisuvaatimuksen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos oikaisuvaatimus koskee verovuosia 2013–2016, oikaisuvaatimukset voi tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

 

Lisätiedot:

Katja Flittner, Associate, puh. +358 50 410 0512, katja.flittner@lexia.fi

 

Back to Top