Kotipizza

21.07.2016

Corporate Advisory / Liiketoiminnan Strategia Markkinointioikeus / Tavaramerkki

Usein asianajaja kutsutaan avuksi kun käsissä on ongelma tai yksittäinen toimeksianto, joka vaatii juridista näkemystä. Kotipizza Group ja Lexia ovat ratkaisseet asian toisin – yhteistyön tavoitteena on jatkuvan lisäarvon tuottaminen Kotipizza-konsernille ja franchising-liiketoiminnalle.

”Yhteistyölle on useiden vuosien historia. Perinteisesti Lexia on osallistunut yksittäisiin juridista osaamista vaativiin tilanteisiin case by case. Keväänä 2015 päädyimme pörssiin listautumisen yhteydessä kokonaisvaltaisempaan ja syvempään yhteistyömalliin, jossa asianajajat saadaan mukaan liiketoiminnan suunnitteluun. Asianajajilta tämä vaatii uudenlaista ajattelua, osaamista sekä oikeaa asennetta”, kertoo Kotipizza Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen.

”Lexia kuuntelee asiakasta ja opettelee jatkuvasti ymmärtämään paremmin liiketoimintaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa juridiikan huippuosaamisen tuomisen Kotipizzan käyttöön aivan uudella tavalla”, sanoo Lexian toimitusjohtaja, asianajaja Mikko Räsänen.

Kumppanuussopimus sisältää Lexiasta nimetyt avainhenkilöt Kotipizzan käyttöön yhteisesti sovittujen tavoitteiden puitteissa. Lisäksi Kotipizza voi joustavasti hyödyntää mahdollisten erityistarpeiden osalta laaja-alaisesti Lexian eri osa-alueisiin erikoistuneiden asianajajien osaamista.

Kiinteä kuukausiveloitus tekee yhteistyöstä kustannustehokasta ja ennakoitavaa. Esimerkkinä yhteistyön intensiivisyydestä voidaan mainita, että Lexiasta nimetty asianajaja osallistuu aina Kotipizzan hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin antaen näkemyksiään liiketoiminnan suunnitteluun ja ennakoiden päätösten mahdollisia juridisia vaikutuksia.

Nyt kun Kotipizza on päälistalla noteerattu pörssiyhtiö ja ainoa julkisen sääntelyn alla oleva franchising-ketju, olemme entistäkin ylpeämpiä Lexialle annetusta luottamuksesta. Olennaista on ymmärtää, että tämä luottamus pitää päivittäin ansaita. Tältä osin näen toimintamallissa hyvin paljon samaa kuin franchising-liiketoiminnassa, jonka keskiössä on vastuullinen toiminta ketjun kanssa. Tavoitteenamme on auttaa Kotipizzaa menestymään”, toteaa Räsänen.

 

Lexia on avustanut Kotipizzaa mm. kaikissa kuvan alla olevien linkkipainikkeiden mukaisissa juridiikan osa-alueissa.

Back to Top