Komissio ehdottaa MiFID II -direktiivin voimaanastumisen lykkäystä vuodella

11.02.2016

Euroopan komissio on esittänyt yhden vuoden lykkäystä rahoitusvälineiden markkinat direktiivin eli MiFID II -direktiivin voimaansaattamiselle. Alkuperäisen aikataulun mukaan MiFID II -direktiivin soveltamisen oli määrä alkaa 3.1.2017. Ehdotettu uusi määräaika on 3.1.2018.

Lisäaika johtuu direktiivin implementointiin liittyvistä poikkeuksellisista teknisistä haasteista. Direktiivi velvoittaa Europan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) keräämään tietoa noin 300 kauppapaikalta ja noin 15 miljoonasta rahoitusvälineestä. Tämän johdosta ESMA:n on toimittava tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten ja kauppapaikkojen kanssa.

ESMA on jo aiemmin ilmoittanut Euroopan komissiolle, ettei sen enempää kansallisilla viranomaisilla kuin markkinaosapuolillakaan tule olemaan tarvittavia järjestelmiä valmiina 3.1.2017, jolloin MiFID II -direktiivin soveltamisen tulisi alkuperäisen aikataulun mukaisesti alkaa. Jotta vältyttäisiin säännösympäristön epävarmuudelta ja mahdollisilta markkinahäiriöiltä, komissio ehdottaakin nyt voimaanastumisen ajankohdan lykkäystä.

Parlamentin ja neuvoston tulee vielä vahvistaa uusi aikataulu, mutta tämä tapahtuu varsin suurella todennäköisyydellä ongelmitta yksinkertaistetussa menettelyssä.

Epävirallisemmilla foorumeilla on talven aikana spekuloitu jo sillä, ettei hyvin todennäköisenä pidetty yhden vuoden lykkäys tule välttämättä riittämään. Nähtäväksi jää, ollaanko vuoden päästä jälleen samassa tilanteessa lisälykkäyksien toivossa.

Back to Top