Hallitus esittää muutoksia koeaikaan, määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuuteen

17.06.2016

Hallitus esittää koeajan pidentämistä ja työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentämistä. Myös pitkäaikaistyöttömien palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen helpotettaisiin. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 15.6.2016.

Koeaika pitenee puoleen vuoteen

Koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Työnantajalla olisi myös oikeus jatkaa koeaikaa tilanteessa, jossa työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeajan pidentämisellä pyritään alentamaan työnantajan työllistämiskynnystä.

Muutoksen myötä pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä. Pitkäaikaistyöttömänä pidettäisiin henkilöä, joka olisi ollut työtön työnhakija yhtäjaksoisesti edellisen 12 kuukauden ajan. Muutos kannustaisi työnantajia palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä ja näin parantamaan työllistymismahdollisuuksia.

Takaisinottovelvoite lyhenee neljään kuukauteen

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoon ehdotetaan lyhennystä neljään kuukauteen nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Muutoksella pyritään alentamaan työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvien irtisanomisten jälkeen.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

(Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö)

Annamme mielellämme lisätietoja: Partner Tomi Korpiola, puh. +358 50 593 4511, tomi.korpiola@lexia.fi

Back to Top