Finanssivalvonnan valvontakirje yllätti – Useiden yritysten compliance -toiminnossa puutteita

15.09.2017

Finanssivalvonta on arvioinut sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien compliance -toiminnon järjestämistä ja laatua. Arviossa havaittiin useita puutteita, jonka vuoksi Finanssivalvonta ohjeistaakin nyt kiinnittämään tarkempaa huomiota toiminnon järjestämiseen ja vaatii yhtiöiltä toimenpiteitä 15.12.2017 mennessä.

Finanssivalvonnan havaitsemista puutteista yleisimpiä olivat:

 • Hallituksen riittämättömät toimet compliance-toiminnon järjestämisessä
 • Toiminnosta vastaavaa henkilöä ei ollut nimetty
 • Toiminto oli yhdistetty muihin valvontatehtäviin riippumattomuutta varmistamatta
 • Resurssien riittävyydestä ei voitu varmistua
 • Säännösten noudattamattomuuteen liittyvä riskiarviointi oli tekemättä tai päivittämättä
 • Toiminnon saman konsernin toiselle yhtiölle ulkoistaneilla oli puutteita ulkoistamissopimuksessa.

Tarkkoja vaatimuksia noudatettava huolellisesti

Compliance -toiminnon järjestämiseen vaikuttavat mm. valvottavan koko, tarjottavat palvelut ja rakenne. Toiminnon voi järjestää usein eri tavoin, mutta valvottavan on huolehdittava jatkuvuudesta ja pysyvästä hoitamisesta.

 • Yrityksen on huolehdittava riittävistä ja laadullisista henkilöstö- ja muista resursseista
 • Toiminnolla oltava käytössään riittävät valtuudet ja riippumaton asema
 • Valvottavan hyödyntäessä suhteellisuusperiaatetta, sen on dokumentoitava perustelut ja tarkasteltava niitä säännöllisesti
 • Valvottavan toiminnan kasvaessa tai monimutkaistuessa toimintoa on vahvistettava vastaavasti
 • Toimintaperiaatteet on luotava ja niitä on päivitettävä säännöllisesti
 • Hallituksen on vuosittain varmistuttava toimintaperiaatteiden ajantasaisuudesta ja tehokkaasta järjestelystä
 • Säännösten noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit tulee olla hallinnassa
 • Dokumentoidut perustelut, jos toiminto yhdistetään muihin valvontatoimiin
 • Compliance -tehtäviä hoitavilla henkilöillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus.

Saamme compliancen kuntoon nopeasti – Ota yhteyttä

Haluamme olla mukana luomassa yritykseesi oikein tekemisen kulttuuria. Tunnemme regulaation ja juridisten kysymysten vaikutukset liiketoimintaan, mutta samalla poistamme myös tuloksenteon esteet ja etsimme regulaation mahdollisuudet. Jos siis tunnistat puutteita yrityksesi compliancessa, ota yhteyttä niin laitamme asiat kuntoon sinulle sopivimmalla tavalla.

Tutustu compliance -palveluihimme tarkemmin täällä >>

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Olli Kiuru, Partner, puh. +358 40 716 8020, olli.kiuru@lexia.fi

Back to Top