Fi- verkkotunnus uudistuu – onko yrityksesi jo miettinyt sen vaikutuksia?

27.04.2015

Lexia

Tärkeänä osana yrityksen brändiä toimii yrityksen verkkotunnus, koska sillä on iso osa yrityksen markkinoinnissa. Tämän vuoden alussa tuli voimaan tietoyhteiskuntakaari, jolla toteutettiin sähköisen viestinnän kokonaisuudistus. Siihen sisältyvä verkkotunnuksia koskeva osio tulee kuitenkin voimaan vasta 5.9.2016. Mikä sitten tuolloin muuttuu?

Rajoitusten väheneminen

Yhtenä tärkeänä muutoksena on, että tulevaisuudessa suomalaisen fi-verkkotunnuksen voivat rekisteröidä myös ulkomaalaiset luonnolliset ja oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi osakeyhtiöt. Tietoyhteiskuntakaaren mukaan verkkotunnus voidaan merkitä oikeushenkilölle, yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai muulle yhteisölle taikka luonnolliselle henkilölle. Tällä hetkellä sen voi saada vain Suomessa rekisteröity oikeushenkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, suomalainen julkisyhteisö, valtion liikelaitos, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, julkisoikeudellinen yhdistys, vieraan valtion edustusto tai vähintään 15-vuotias henkilö, jolla on kotikunta Suomessa ja suomalainen henkilötunnus. Myös ikävaatimuksesta siis luovutaan kotikuntavaatimuksen lisäksi.

 

Muutoksen jälkeen verkkotunnus voi myös muodostua pelkästä yritys-, säätiö- tai yhteisömuotoa osoittavasta sanasta tai sellaisen lyhenteestä taikka sanasta tavaramerkki tai pelkästä ensimmäisen asteen maailmanlaajuisena tai maatunnuksena käytettävästä verkkotunnuksesta. Myös etu- ja sukunimiyhdistelmiä voivat kaikki vapaasti hakea.

Siirtyminen kokonaan verkkotunnusvälittäjiin

Lisäksi tulevaisuudessa siirrytään käyttämään aina verkkotunnusvälittäjiä, joiden kautta kaikki verkkotunnuksia koskevat asiat – eli hakemukset, uudistukset ja muutokset – hoidetaan. Tällä hetkellä käytössä on sekamuotoinen malli, jossa on mahdollista käyttää joko välittäjää tai hakea verkkotunnusta itse. Vaikka muutoksen jälkeen kaikki verkkotunnuksia koskevat asiat hoidetaan verkkotunnusvälittäjän kautta, Viestintävirasto on edelleen se taho, joka myöntää verkkotunnukset. Jokaisen verkkotunnuksen käyttäjän on viimeistään käännyttävä verkkotunnusvälittäjän puoleen, kun nykyisen fi-verkkotunnuksen uusiminen tulee 5.9.2016 jälkeen ajankohtaiseksi.

Edelleen suojataan tavaramerkkiä ja toiminimeä

Muutoksen jälkeenkin tavaramerkki ja toiminimi suojaavat suhteessa muiden hakemiin verkkotunnuksiin. Merkitsemishetkellä verkkotunnus ei saa vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei tähän pysty esittämään hyväksyttävää perustetta, taikka muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos se on tehty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Jos tällaisen oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön. Viestintävirasto voi enintään yhden vuoden määräajaksi poistaa verkkotunnusta koskevan merkinnän verkkotunnuksen käyttäjää kuulematta, jos verkkotunnuksen käyttäjä on hakenut useita toisen suojattua nimeä tai merkkiä muistuttavia verkkotunnuksia ja suojatun nimen tai merkin haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista.

Aktivoidu siis nyt verkkotunnustesi suhteen

Ennen hakijoita koskevien rajoitusten vähenemistä kannattaakin harkita onko tarvetta verkkotunnusten rekisteröimiselle. Toisaalta kannattaa myös miettiä miten muutos hyödyttää tulevaisuudessa – eli onko kyseistä verkkotunnusta mahdollista hakea vasta muutoksen voimaantulon jälkeen. Lisäksi jokaisen pitää löytää sopiva verkkotunnusvälittäjä viimeistään verkkotunnuksia koskevan muutoksen tultua voimaan.

 

Jo tässä vaiheessa on hyvä tuoda verkkotunnus osaksi yrityksen immateriaalioikeusstrategiaa, jos se ei sitä jo ole.

 

Annamme mielellämme lisätietoja: Markus Myhrberg

Back to Top