ASREK sinkoaa taloyhtiöt vihdoin digitalisaation aikakaudelle

02.06.2017

ASREK on uusi rakenteilla oleva rekisterijärjestelmä, jonka avulla rekisteröidään asunto-osakkeilla hallittavia osakehuoneistoja koskevat tiedot sekä omistajamerkinnät sähköisesti. Rekisteri tulee mahdollistamaan uusia asumiseen liittyviä digitaalisia palveluja, kuten sähköisen asunto-osakkeiden vaihdannan ja panttauksen sekä monipuoliset asuntoihin ja taloyhtiöihin liittyvät tietopalvelut.

 

Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto-osakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

 

ASREK:n käyttöönotto vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin:

  • poistaa osakeluettelon ajantasaisuuteen ja luotettavuuteen liittyvät ongelmat
  • poistaa paperisten osakekirjojen häviämisriskin ja sitä myötä osakekirjojen kuoletusmenettelyn tarpeen
  • helpottaa sähköisen isännöitsijäntodistuksen antamista ja yleistää sen käyttöä
  • helpottaa ja nopeuttaa asuntokauppaa sekä parantaa sen luotettavuutta

Rekisteri helpottaa isännöitsijöiden ja kiinteistövälittäjien toimintaa

ASREK-hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, joka edustaa julkisten palvelujen digitalisointia, yhtä hallituksen kärkihankkeista. Käytännön toteutuksesta vastaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa. Hankkeeseen liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön vetämässä työryhmässä, jossa ovat mukana myös oikeus-, työ- ja elinkeino-, ympäristö- sekä valtiovarainministeriöt.

 

Rekisterin tärkeimpiä asiakkaita ovat mm. asunto-osakeyhtiöt ja niiden osakkaat. ASREK tulee myös vaikuttamaan ja helpottamaan esimerkiksi isännöitsijöiden, kiinteistönvälittäjien sekä rahoituslaitoksien työtä. Rekisterin myötä monissa yhteyksissä tarvittavat asunto-osakkeiden omistustiedot saadaan vihdoin koottua yhteen luotettavaan sähköiseen rekisteriin.

Valmista vuonna 2025

Hankkeen säädösmuutosten on tarkoitus tulla eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2018. Tavoitteena on, että vuoden 2019 alusta alkaen uusille perustettaville asunto-osakeyhtiöille ei enää paineta osakekirjoja, vaan omistus- ja hallintaoikeus merkitään sähköiseen rekisteriin. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden huoneisto-, osake- ja osakastiedot siirtyvät rekisteriin vaiheittain vuodesta 2019 alkaen. Suomen kaikkien noin 80 000 asunto-osakeyhtiön ja noin miljoonan osakehuoneiston tietojen arvioidaan olevan sähköisessä rekisterissä vuonna 2025.

 

Sähköisen asunto-osakerekisterin käytännön toteutus on käynnistynyt. Maa- ja metsätalousministeriö järjesti infotilaisuuden hankkeen sidosryhmille toukokuun alussa. Tilaisuus oli suunnattu kaikille asunto-osakeyhtiöiden ja huoneistojen tietoja toiminnassaan tarvitseville tai tuottaville yksityisen ja julkisen sektorin tahoille. Tutustu tilaisuuden taltiointiin >> 

 

Kerromme mielellämme lisätietoja: 

Elina Skarra, Senior Associate, puh. +358 50 366 9446, elina.skarra@lexia.fi

Back to Top