Nokas

Nokas tahtoi Suomen käteisautomaattimarkkinoille - Lexia avusti tien raivauksessa

Lexian avulla Nokas voi jatkossakin tarjota kuluttajille kilpailukykyisiä vaihtoehtoja rahan nostamiseen.

Syksyllä 2017 S-ryhmän pääkaupunkiseudun marketteihin asennettiin uusia Nokaksen Nosto-automaatteja. Niitä oli suunnitteilla myös muiden keskeisten kauppaketjujen yhteyteen. Kaiken piti olla selvää, mutta sitten, täysin yllättäen Finanssivalvonta älähti: se halusi tutkia käteisnostomarkkinoiden kilpailutilanteen uudelleen.

Uuden kilpailijan tulo markkinoille oli ärsyttänyt Automatia Oy:tä ja pankkeja. Niiden mukaan Nokaksen automaateista tehdyt nostot aiheuttivat suuremmat kulut kuin Otto-nostot. Norjalaisella Nokaksella oli kuitenkin hyvä syy laajentaa Suomeen.

”Käytämme Suomessa käteistä muita Pohjoismaita enemmän, mutta automaatteja on vähän. Omalla tehokkaalla jakeluverkostollamme pystymme palvelemaan paremmin koko Suomea, mukaan lukien sitä kuuluisaa Pihtiputaan mummoa”, kehitysjohtaja Risto Lepo toteaa.

Nokaksessa yllätyttiin Fivan puuttumisesta asiaan sekä sen esittämästä uudesta lausuntopyynnöstä. Tästä tulevaisuuteen kohdistuvasta epäselvyydestä johtuen käteisautomaattien asennus S-ryhmän liikkeisiin jouduttiin keskeyttämään: olivatko miljoonien eurojen investoinnit olleet turhia?

Lexia riensi Nokaksen avuksi etsimään ratkaisua ja teki Fivalle laajan vastineen lausuntopyyntöön, jossa perusteltiin sääntelyn purkamista sekä puolustettiin Nokaksen toimintaa. Fiva kuuli myös muita toimijoita, kuten Kilpailu- ja kuluttajavirastoa ja lopulta solmu alkoi purkaantua.

Tammikuussa 2018 Nokas sai hyviä uutisia: Finanssivalvonta päätti pitää ennallaan ohjeistuksensa siitä, että toisessa EU-maassa tehdystä käteisnostosta on perittävä asiakkaalta vastaava maksu kuin Automatian Otto-automaatilta nostaessa perittäisiin. Samalla Finanssivalvonta suositti, että eri toimijoiden automaateilla Suomessa tehdyistä käteisnostoista perittäisiin enintään sama palvelumaksu kuin mitä Otto-automaatilla. Päätöksen myötä Nokas saattoi jatkaa automaattien asennusta.

”Lexian osaaminen ja erittäin aktiivinen ote toimeksiannon hoitamisessa mahdollisti sen, että voimme jatkossakin tarjota kuluttajille kilpailukykyisiä vaihtoehtoja rahan nostamiseen. Ratkaisevassa osassa oli Lexian finanssialan osaaminen ja halu puuttua markkinoilla vallinneeseen juridiseen epätietoisuuteen”, Nokaksen kehitysjohtaja Risto Lepo toteaa.

Lexian lausunnon julkiseen versioon voit tutustua tarkemmin täällä >>

Back to Top