Fennia Group / Fennia Asset Management Oy

Digitalisaatio ja sääntely edellyttää compliancelta paljon

Ulkoistettuna compliance officerina tunnistamme riskit ja varmistamme vaadittavien toimenpiteiden toteutuksen.

Fennia Asset Management Oy:n lisäksi Fennia-konserniin kuuluu Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, joka tarjoaa riskienhallinta- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritysasiakkaille sekä Fennia Life, joka tarjoaa laajan valikoiman vapaaehtoisia henki-, eläkevakuutus- ja talletusvakuutuksia.

Lexia toimii  Fennia Asset Management Oy:n ulkoistettuna compliance officerina. Finanssi- ja vakuutusoikeuspraktiikka vastaa alan sääntelymuutosten seuraamisesta ja arvioi niiden vaikutuksia Fennia Asset Management Oy:n liiketoimintaan sekä varmistaa, että mahdolliset riskit tunnistetaan ja vaadittavat toimenpiteet toteutetaan. Kuluneen vuoden aikana toimeksianto on laajentunut koskemaan myös Fennia-konsernin johdon strategista suunnittelua koko rahoitusryhmän uudelleenjärjestelyn osalta. Konserniyhtiöiden ja toimintojen uudelleenjärjestely (mukaan lukien uusien yksiköiden perustaminen ja uusien lupien soveltaminen, esimerkiksi vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, AIFM) on kriittistä konsernille, jotta voidaan vastata markkinoiden haasteisiin, joita digitalisaatio ja sääntely ovat aiheuttaneet.

Back to Top