Fennia Group / Fennia Asset Management Oy

Digitalisaatio ja sääntely edellyttää compliancelta paljon

Ulkoistettuna compliance officerina tunnistamme riskit ja varmistamme vaadittavien toimenpiteiden toteutuksen.

Fennia Asset Management Oy:n lisäksi Fennia-konserniin kuuluu Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, joka tarjoaa riskienhallinta- ja vahinkovakuutusratkaisuja yritysasiakkaille sekä Fennia Life, joka tarjoaa laajan valikoiman vapaaehtoisia henki-, eläkevakuutus- ja talletusvakuutuksia.

Lexia toimi Fennia Asset Management Oy:n ulkoistettuna compliance officerina. Finanssi- ja vakuutusoikeuspraktiikka vastasi alan sääntelymuutosten seuraamisesta ja arvioi niiden vaikutuksia Fennia Asset Management Oy:n liiketoimintaan sekä varmisti, että mahdolliset riskit tunnistettiin ja vaadittavat toimenpiteet toteutettiin. Toimeksianto laajentui koskemaan myös Fennia-konsernin johdon strategista suunnittelua koko rahoitusryhmän uudelleenjärjestelyn osalta.

Konserniyhtiöiden ja toimintojen uudelleenjärjestely (mukaan lukien uusien yksiköiden perustaminen ja uusien lupien soveltaminen, esimerkiksi vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, AIFM) oli konsernille kriittistä, jotta he pystyivät vastaamaan digitalisaation ja sääntelyn aiheuttamisiin haasteisiin markkinoilla.

Back to Top