Asunto Oy Alakiventie 3:n lisärakentamishanke

Asunto Oy Alakiventie 3 sai uuden elämän lisärakennushankkeen myötä

Asumismukavuus parantui huomattavasti ja lisäkerrokset tuovat kerrostalolle arkkitehtonista ilmettä.

Helsingin Myllypuroon valmistui vuonna 2017 kattohuoneistokohde, jossa uudet asunnot rakennettiin olemassa olevan kerrostalon päälle. Lisärakennushanke toteutettiin myymällä rakennusoikeus rakennuttajalle kuuluvalle yhtiölle suunnatulla maksullisella osakeannilla.

 

Lisärakentamishankkeessa Alakiventie 3:n asuinrakennusta korotettiin kahdella asuinkerroksella. Lisärakentaminen toi asuinrakennukseen 34 uutta asuinhuoneistoa yhteispinta-alaltaan noin 2 000 m2.

 

Laajan hankkeen tuloksena yhtiön asuinrakennukseen saatiin muun muassa uusi katto ja samalla toteutettiin muita uudistus- ja korjaustöitä. Lisärakentamishanketta varten yhtiö sai kaupungilta noin 600 000 euron avustuksen ja uudistus- sekä korjaustöiden kustannuksia katettiin uusien osakkeiden merkintähinnalla.

 

Lexia avusti asunto-osakeyhtiötä yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä eli autoimme hankkeen hyväksyttämisessä yhtiökokouksella ja osakeannin järjestämisessä, osallistuimme merkintäsopimuksen laadintaan ja sopimusneuvotteluihin.

 

Asumismukavuus parantui Alakiventie 3:ssa huomattavasti ja lisäkerrokset tuovat kerrostalolle mukavaa arkkitehtonista ilmettä.

Back to Top