Yrityskauppavalvonta

June 6, 2016

Yrityskauppasäännösten oikeamuotoinen arviointi on osa onnistunutta yrityskauppaa. Kauppa voi edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää, joka tarkoittaa aikaa vievän ilmoitusmenettelyn läpikäymistä, jonka lopputulos ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys.

Monimutkaiset yrityskaupat voivat edellyttää viranomaisen hyväksymien ehdollisten muutosten tekemistä. Toisinaan taas ongelmalliselta vaikuttava yrityskauppa hyväksytään yksittäisillä poikkeusperusteilla. Rajat ylittävissä yrityskaupoissa ilmoitusmenettelyä voidaan edellyttää useissa maissa yhtä aikaa.

Odotettavissa oleva lopputulos, muutostarpeet ja prosessin laajuus on arvioitava luotettavasti suunnitteluvaiheessa. Oikea ajoitus on keskeinen osa onnistunutta yrityskaupan toteutusta.

Yrityskauppasäännösten ja kilpailuviranomaisten arviointikäytäntöjen läpikotainen tunteminen on ratkaisevan tärkeää. Mika Oinonen on toiminut Suomen kilpailuviranomaisen yrityskauppatiimissä ja vastannut yrityskauppojen arviointisuuntaviivojen laatimisesta. Mika on myös laatinut arviointiohjeistuksen muun muassa Ukrainan kilpailuviranomaiselle.

Back to Top