Virtuaalivaluuttojen markkinoijan on oltava rekisteröitynyt Suomessa – Varmistaminen mainostilan tarjoajan vastuulla

29.11.2021

Virtuaalivaluutan tarjoajilta on Suomessa vuodesta 2019 lähtien vaadittu rekisteröintiä Finanssivalvonnalta. Käytännössä tämä on tarkoittanut samalla sitä, että virtuaalivaluutan tarjoajilta vaaditaan asiakkaidensa tuntemista, toiminnan järjestämistä lain mukaisesti sekä virtuaalivaluutan tarjoajan sopivuuden arviointia. Nämä vaatimukset omalta osaltaan osoittavat, että virtuaalivaluutat ovat yksi finanssialan tuote muiden joukossa. Sääntely turvaa sijoittajien oikeuksia sekä markkinoita yleisesti.

Laki virtuaalivaluuttojen tarjoamisesta asettaa ehtoja myös markkinoinnille. Markkinoinnin pitää olla hyvän tavan mukaista eikä virtuaalivaluutan tarjoaja saa antaa harhaanjohtavia eikä totuudenvastaisia tietoja.

Virtuaalivaluuttojen tarjoajia on niin Suomessa kuin ulkomailla. Palvelujen tarjoaminen rajan yli ei ole kuitenkaan mahdollista notifioinnin avulla, vaan Suomessa virtuaalivaluuttoja tarjoavan on oltava rekisteröitynyt Suomessa Finanssivalvonnan rekisteriin. Myös markkinointitilaa eli mainospaikkoja tarjoavien on otettava virtuaalivaluuttojen tarjoamista koskevat vaatimukset huomioon toiminnassaan. Mainospaikan tarjoajan on varmistettava ennen mainostajan asiakkaaksi ottamista, että tällä on voimassa oleva rekisteröinti. Tämä kannattaakin ottaa osaksi asiakkuusprosessia. 

Jos asiakas itse löytää ulkomaalaisen virtuaalivaluutan tarjoajan palvelut ilman, että virtuaalivaluutan tarjoaja on kohdentanut mainontaansa Suomeen, tällaiselta palveluntarjoajalta ei edellytetä rekisteröintiä.

Virtuaalivaluuttoja koskeva sääntely yhdenmukaistaa niitä koskevia vaatimuksia muiden finanssialan tuotteiden kanssa ja näyttäytyy siten positiivisena ilmiönä erityisesti, kun sääntelyä on ainakin toistaiseksi hallittava määrä.

Lisätiedot:

Katariina Pesonen, counsel, praktiikan vetäjä, puh. +358 50 301 4231, katariina.pesonen@lexia.fi

Back to Top