Mika Oinonen

Counsel, praktiikan vetäjä, Helsinki

Yhteystiedot

Puh: +358 10 4244 213

Gsm: +358 40 138 5177

Sähköposti: mika.oinonen@lexia.fi

Praktiikat

EU- ja kilpailuoikeus sekä julkiset hankinnat

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Johdan Lexian EU, kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat praktiikkaa 15 vuoden kokemuksella kilpailuoikeudesta. Olen neuvonut laaja-alaisesti erikokoisia yrityksiä, julkista sektoria sekä edunvalvonta- ja toimialayhdistyksiä useissa EU-oikeudellisissa, kansallista ja EU:n kilpailuoikeutta sekä julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Olen avustanut asiakkaita kilpailu- ja kuluttajavirastossa, markkina- ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä siviilituomioistuimissa.

 

Minulla on laajaa kokemusta mm. kartelleihin, yrityskauppoihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvistä asioista, kilpailuneutraliteetistä ja valtiontuesta, julkisten hankintojen järjestämisestä ja hankintariitojen hoitamisesta, kilpailijoiden välisistä ostosopimuksista, vertikaalisista toimitussopimuksista, kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevista asioista sekä kilpailuoikeudellisen compliance -ohjeistuksen, koulutusten ja testien laatimisesta. Olen myös antanut asiantuntijalausuntoja EU- ja kilpailuoikeudellisista kysymyksistä. Asiakkaani toimivat eri toimialoilla, kuten sote-palveluissa, jätehuolto- ja ympäristöteollisuudessa, media-alalla, päivittäistavara- ja vähittäiskaupassa, matkailu- ja ravintola-alan palveluissa, kaasu- ja kemianteollisuudessa, sahateollisuudessa, kuluttajaluotoissa ja biokaasuliiketoiminnassa.

 

Ennen Lexiaa toimin Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) mm. yrityskauppavalvonnassa ja pääjohtajan esikunnassa. Osallistuin lainsäädäntötyöhön, projektijohtamiseen sekä kehitys- ja koulutustoimintaan. Olen kirjoittanut yrityskauppojen arviointia koskevan osuuden KKV:n vuonna 2011 julkaistuihin Yrityskauppavalvontaa koskeviin suuntaviivoihin. Lisäksi minulla on käytännön kokemusta EU:n komissiosta kilpailun pääosastolta, jossa olin mukana mm. lääketeollisuutta koskevassa Generics/Astra Zeneca -tapauksessa sekä edustin KKV:tä Oral Hearings and Advisory Committeen tapaamisissa. Olen myös toiminut kansainvälisenä asiantuntijana EU:n kehitysprojekteissa.

 

Olen julkaissut ahkerasti kilpailuoikeudesta kansallisissa ja kansainvälisissä referee-julkaisuissa. Viimeisin kirjani ”EU:n ja Suomen kilpailuvalvonta” julkaistiin vuonna 2016. Pienten markkinoiden yritysten syrjintää EU:n yrityskauppavalvonnassa käsittelevä väitöskirjani palkittiin vuoden 2009 parhaana väitöskirjana ja julkaistiin Kluwerin toimesta.

 

Toimin Kilpailuoikeuden dosenttina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Kilpailuoikeuden ja -politiikan dosenttina Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa sekä vertaisarvioijana Oxfordin yliopiston ”Competition Law” -palvelun toimikunnassa.

 

 • ”Alansa ehdoton asiantuntija, erittäin yhteistyökykyinen ja luotettava.”
  Nea Kuusinen, General Counsel, Ovenia Group Oy
 • ”Mika on kilpailuoikeuden monipuolinen osaaja. Ratkaisuhakuinen henkilö.”
  Sami Hämäläinen, lakimies, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • “Osaava ja asiakaslähtöinen.”
  Jorma Mikkonen, Yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
 • ”Olemme tehneet Mikan kanssa yhteistyötä useissa hankkeissa koskien erityisesti kilpailuongelmia ja julkisia hankintoja. Mikalla on erinomainen yhteistyökyky, ja hän on nopeasti havainnut toimialamme kriittiset ongelmakohdat ja etsinyt niihin ratkaisuja. Hän on hyvä esiintyjä, ja varmasti jatkossakin yksi yhteistyökumppaneistamme.”
  Riikka Kinnunen, Vt. toimitusjohtaja, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry
Back to Top