Ari Horsti

Senior Associate, Turku

Yhteystiedot

Puh: +358 10 4244 239

Gsm: +358 40 822 6791

Sähköposti: ari.horsti@lexia.fi

Praktiikat

Asuminen, Rakentaminen ja ympäristöoikeus, Riitojen ratkaisu

Työskentelen riitojen ratkaisu- sekä rakentaminen, asuminen ja ympäristö -tiimissä. Olen toiminut asianajotoimistossa koko lakimiesurani ja tottunut esiintymään eri oikeudenkäyntimenettelyissä heti valmistumisestani saakka.

 

Työssäni olen perehtynyt erityisesti sopimusoikeudellisiin ja vahingonkorvausoikeudellisiin oikeudenkäynteihin ja niitä koskevaan riidanratkaisuun. Tyypillisimmät toimeksiantoni koskevat rakentamiseen ja asumiseen liittyviä vastuunjakokysymyksiä sekä vahingonkorvauksia.

 

Olen avustanut asiakkaitani lisäksi useissa konfliktitilanteissa, jotka ovat koskeneet julkisia hankintamenettelyitä, työoikeudellisia erimielisyyksiä ja tavaramerkkiriitoja. Olen ollut määrättynä yrityssaneerausselvittäjänä ja toiminut asianajotehtävissä lukuisissa konkurssipesissä.

 

Asiakkaani liiketoiminnallinen menestys on tehtävässä onnistumiseni paras indikaattori. Tavoitteenani jokaisessa hoitamassani toimeksiannossa onkin ottaa päämieheni tehtävä omakseni saavuttaaksemme yhdessä parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Back to Top