Antonina Paasikivi

Counsel, Helsinki

Yhteystiedot

Puh:

Gsm: +358 50 548 4126

Sähköposti: antonina.paasikivi@lexia.fi

Praktiikat

Työoikeus, Riitojen ratkaisu, EU- ja kilpailuoikeus sekä julkiset hankinnat

Kuulun työoikeustiimiin ja avustan asiakkaitamme pääasiassa erilaisiin työ-, vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin ja riitoihin liittyvissä toimeksiannoissa. Työpöydälleni päätyy myös immateriaalioikeuden alaan sekä julkisiin hankintoihin liittyviä toimeksiantoja.

Edustan asiakkaitamme oikeudenkäynneissä ja neuvon heitä kokonaisvaltaisesti oikeudellisissa kysymyksissä riitoja ennalta ehkäisevältä kannalta.

Olen suorittanut tuomioistuinharjoittelun ja toiminut käräjänotaarina Kemi-Tornion käräjäoikeudessa. Monipuolisten riita-, rikos- ja hakemusasioiden ratkaisijana pääsin konkreettisesti näkemään oikeudenkäynnin pöydän toiselta puolelta oikeuden puheenjohtajan roolissa. Käräjäoikeudessa työskentely ja itsenäinen ratkaisutoiminta antoivat arvokasta näkemystä ja uutta oppia myös erityisesti oikeudenkäyntejä hoitavan asianajajan työhöni.

Back to Top