Tietosuojaopas Autoalan Keskusliitolle

26.07.2016

Lexia laati yhteistyössä Autoalan Keskusliiton kanssa tietosuojaoppaan asiakastietojen käytöstä autoalalla.

Asiakas- ja muiden henkilötietojen käsittely on tarkkaan säänneltyä. Tarkoituksena oli tuottaa AKL:n jäsenyrityksille tietoa henkilötietojen käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä sekä parhaista käytännöistä. Näin asiakastietojen käyttöä voidaan tehostaa AKL:ssa tavalla, joka hyödyttää alan toimijoita ja tarjoaa lisäarvoa myös asiakkaille.

Lexia seuraa AKL:n tukena lainsäädännön ja toimintamallien kehittymistä sekä tarvittaessa tarkentaa ohjeistusta esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen käytännön vaikutusten mukaisesti. EU:n tietosuoja-asetus tulee voimaan keväällä 2018, ja sen myötä tietosuoja-asioiden merkitys yrityksissä tulee korostumaan entisestään.

Back to Top